Константин Велев, председател на АБЗ, пред Дарик Радио: "Санкционни мерки по отношение на ГО могат да отпадат, ако се заменят с друг контролен механизъм"

В коментар за Дарик Радио Константин Велев, председател на АБЗ заяви: "Няма промяна по отношение на пътните произшествия, която да предполага облекчаване на санкционните и контролни мерки за наличие на валидна застраховка „Гражданска отговорност“, което е видно от статистиката на Пътна полиция. В България броят на жертви на пътя е трайно над 600 души, държим първите позиции по жертви на пътя в Европа, ранените са 8500.“

АБЗ застава срещу отмяната на тези мерки, не защото по принцип е против, а защото те не са заменени с нищо, което да е адекватно като контролен механизъм. А това ще доведе до спад на обхвата по застраховка ГОА. Текстовете, които е предложено да отпаднат, са въведени преди години именно с цел да се осигури по-висок обхват на застраховката. Преди въвеждането им преди 7-8 години, 17-18% от шофьорите са си позволявали да управляват автомобила без да имат валидна ГО. Сега този дял е под 2%.

Предложението в проекта за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата за изместване с „една стъпка“ на санкциите - временното спиране от движение на автомобила и отнемане на шофьорска книжка да става, ако има неплатена глоба за липса на ГОА – не е практическо приложимо, защото събираемостта и сега на глобите е ниска.

Намаляването на обхвата по застраховката ГОА  ще се отрази негативно на Гаранционния фонд. Вноските идват от отчисления по всяка застраховка ГО.  Спадането на броя сключени застраховки, естествено ще доведе до спад на вноските към Гаранционния фонд. А именно от фонда се изплащат обезщетения на невинно-пострадалите  при пътни инциденти, причинени от незастраховани превозни средства. Ако се намали обхвата по застраховката, ще се стигне до ситуация в която фондът получава по-малко като вноски от сключени полици, а ще трябва да плаща повече, защото броят на незастрахованите ще е по-висок.

Тол системата е съвременна и добре изградена, чрез нея има възможност, чрез надграждане на функциите, да се постигне ефективно ниво на контрол за наличието на застраховката ГО. Това може да се реализира след съответните нормативни промени и техническа адаптация на системата на „БГ тол“.

Начало