Константин Велев, Председател на АБЗ, пред dir.bg: Кризата COVID-19 се оказа „стрес-тест“, който застрахователите преминаха успешно

В обзорно интервю за dir.bg председателят на УС на АБЗ Константин Велев коментира развитието на застрахователния пазар през изминалата година.  Той отбеляза, че кризата COVID-19 се оказа вид „стрес тест“ за сектора и то в много аспекти – за стабилността и устойчивостта му на кризи, за адаптивността и способността му за иновации. Не на последно място, кризата се оказа тест за човечност. „Мога с удовлетворение и гордост да заявя, че българските застрахователи преминахме успешно всички тези „тестове“ – заяви Константин Велев.

Безспорен успех е, че въпреки сериозните здравни и икономически проблеми, застрахователният сектор продължи да се развива стабилно, без да допуска значим спад по основните линии бизнес. Най-общо, „ефектът“ на кризата COVID-19 се прояви в задържане на пазара на нивата от 2019 г., но се заличи ръстът, с който стартирахме 2020 г. през първото тримесечие.

Дигитализацията на живота във всичките му аспекти е част от „новата реалност“ и се отрази и върху начина, по който правим бизнес, както и на продуктите, които предлагаме. Въпреки, че дигитализацията и преди беше сред водещите приоритети на застрахователите, кризата ударно ускори този процес. Ние трябваше да отговорим и на променените очаквания и нагласи на клиентите. Те самите започнаха да използват много по-активно он-лайн услуги, съответно, да ги очакват от нас. Въведените ограничения във връзка с пандемичната обстановка и новите клиентски нагласи наложиха в изключително бързи темпове да въведем разнообразни дигитални решения, насочени както към комуникацията с и обслужването на клиентите ни, така и към оптимизиране на вътрешните бизнес процеси. Но пред по-интензивната дигитализация на продуктите има някои нормативни бариери, какъвто е със сключването на застраховки онлайн.

Европейските застрахователи, включително и АБЗ, участваха активно  в стартиралия през 2019 г. процес по преглед на пакета Платежоспособност ІІ.Основната цел на индустрията е промените в Платежоспособност II да позволят на застрахователите да инвестират повече в реалната икономика, да предлагат повече дългосрочни спестовни продукти и да бъдат по-конкурентноспособни на международния (извъневропейски) пазар. Също така, застрахователите се нуждаят от значително оптимизиране на изискванията за отчетност, които са безсмислено тежки и оскъпяват продуктите.

АБЗ не случайно беше толкова активна в кампанията за реално прилагане на принципа на пропорционалността, заложен само като идея в Платежоспособност II. Прилагането на пълния набор от капиталови и операционни изисквания на Платежоспособност II за по-малките като обем на бизнеса застрахователни компании наравно с огромни мултинационални застрахователи, увеличава значително оперативните им разходи и ги поставят в неконкурентно положение. Нашето послание е принципът на пропорционалността да заработи наистина и на пазара да могат да съществуват и да имат еднакви шансове както малките, така и големите застрахователи. 

Надяваме се здравната криза да бъде овладяна през идната година, за да може да започне възстановяването на икономиката. Позитивното е, че в настоящия кризисен период българският застрахователен сектор демонстрира устойчивост и постигна стабилни резултати. Вярвам, че ще продължим да се развиваме по този начин и през 2021 г.

 

Вижте цялото интервю!

Начало