Константин Велев, Председател на АБЗ, пред insmarket.bg: Застрахователният ни сектор завършва достойно и със стабилни резултати една тежка за обществото година

В обзорно интервю за insmarket.bg председателят на УС на АБЗ Константин Велев коментира постиженията и предизвикателствата в застрахователния сектор. Пандемията и съпътстващите я мерки по затваряне и ограничаване се оказаха един вид "тест" и за устойчивостта на кризи и стабилността на нашия застрахователен сектор. „С огромно удовлетворение мога да заявя, че всички ние, застрахователните компании, го преминахме успешно и пазарът се развива стабилно, въпреки цялостната икономическа обстановка.“, посочи Велев.

Последно обявените от Комисията за финансов надзор пазарни резултати към края на третото тримесечие показват, че пазарът като цяло се движи около нивата на предходната 2019 г., която беше една чудесна година за целия сектор. Т.е. кризата е задържала пазара на нивата от миналата година и е заличила ръста, с който стартирахме 2020 г. през първото тримесечие. Естествено, вътре в рамките на общото представяне се вижда, че някои бизнес линии са пострадали съществено: напр. животозастраховането регистрира отчетлив спад, за разлика от общото застраховане, което е дори с малък ръст; значителен, над 40% е спадът по застраховките, свързани с туризма (Помощ при пътуване), предвид драматичното свиване на пътуванията. Кризата има различни проявления и на ниво компания в зависимост от особеностите на нейния застрахователен портфейл.   

Още в началото на кризата целият сектор прояви изключителна бързина и адаптивност. В рамките на дни компаниите трансформираха бизнес процесите си така, че да бъдат в услуга и от полза за своите клиенти. Предложиха се дигитални решения, нови продукти и услуги, допълнителни облекчения. Застрахователите реагираха много адекватно и бързо на нуждите на хората от застрахователна защита във връзка с COVID-19. На пазара се предлагат продукти – както групови, така и индивидуални,  покриващи този риск. А наред с бързата реакция и адаптация към новите условия, застрахователите демонстрираха и друго - съпричастността  си към нуждите на общество. С гордост мога да отбележа многобройните благотворителните жестове на застрахователите в помощ на най-пострадалите, най-нуждаещите си  и в подкрепа на здравния сектор.

Дигитализацията на живота във всичките му аспекти  се отразява и на начина, по който правим бизнес и на продуктите, които предлагаме. Пандемията послужи като "катализатор" на процесите на дигитализация в сектора.Трябва да отчитаме, че съществуват нормативни бариери за по-настъпателна дигитализация на продуктите – напр. сключването на застраховки по електронен път е свързано с редица ограничения и изисквания на съществуващата законодателна рамка. И това е въпрос, които би следвало да се адресира в бъдеще. 

Ако се запазят пазарни тенденции, очертали се към деветмесечието, то можем да очакваме, че ще завършим годината при нива, близки до тези от 2019 г., общо за пазара. В момента е трудно да прогнозираме как ще се развие здравната обстановка през следващата година, какви ограничения ще бъдат прилагани и редица други фактори, които влияят на развитието на пазара. Надявам се постепенно здравната криза да остане зад нас, за да може да започне възстановяването на икономиката.

Цялото интервю може да видите тук.

Начало