Константин Велев, председател на АБЗ, пред ТВ „Европа“: „Системата „Бонус-малус“ не е застрахователен въпрос, тя е елемент от системата, с която държавата адресира необходимостта от по-добра пътна безопасност“

В интервю за ТВ „Европа“ Константин Велев коментира, че отлагането на въвеждането на системата  „Бонус-малус“ е свързано с необходимостта от провеждане на обществено обсъждане, което е част от процедурата по приемане на наредбата за системата. Това би допринесло за постигане на по-широк публичен консенсус.

Велев допълни, че АБЗ вече е депозирала своите предложения по проекта. Едно от предложенията е свързано с коментираното и в публичното пространство отчитане на щетите при определяне на основния рисков коефициент по системата   „Бонус-малус“.  Позицията на АБЗ е, че след въвеждане на системата и отчитане на ефектите в рамките на следващите няколко години, следва да се  обсъди възможността за въвеждане на щетите като елемент на базата на бонус малус. В повечето страни в ЕС системата „бонус-малус“ функционира на застрахователен принцип или като “смесен“ вариант, при който се отчитат пътните нарушения и щетите. АБЗ е наясно, че към момента това би утежнило допълнително проекта, но в бъдеще  трябва да се мисли в тази посока.

АБЗ предлага да се въведе „ скалата от 20 бонус-малус нива“ с мотива, че  предлага по-плавен преход между нивата и не би се възприела като толкова силно рестриктивна като скалата от 15 нива. Това би допринесло и за по-висока ефективност на въздействие на системата.  Друго предложение на асоциацията е максималният период за връщане в неутрален клас да е 5 години без нарушения, с изключение на случаите на престъпления, защото прекалено бавния преход в нивата би демотивирал водачите. Този подход би стимулирал в много по-силна степен водачите с малус коефициенти да спазват стриктно  правилата на движението на пътя. 

Част от предложенията на АБЗ са свързани с техническата част на системата, която предполага преработка на системите на Гаранционния фонд и застрахователите

АБЗ отчита, че предложения вариант е по-скоро „щадящ“ водачите. Важно е българските граждани да разберат, че бонус малус системата не е застрахователен проблем. Тя естествено ще рефлектира върху застраховката ГО и застрахователите , но по същността си е елемент от системата, с която държавата смята да осигури необходимата безопасност на пътя. Велев подчерта, че е въвеждането на системата „бонус-малус“ и в другите държави не е бил бърз процес, а се е правило внимателно и поетапно.

Вижте целия разговор тук.

 

Начало