Константин Велев, председател на АБЗ, в дискусията FinTech&InsureTech: „Клиентите припознаха дигиталните решения като удобни, увериха се в сигурността им“

Константин Велев председател на АБЗ, направи обзор и преглед на застрахователния пазар през призмата на пандемията по време на дискусията FinTech&InsureTech, излъчена на 10 октомври, в социалните мрежи и сайта на Bloomberg TV Bulgaria.

„Последните две години бизнеса се изправи пред множество предизвикателства. Въпреки това, застрахователният бизнес беше един от малкото, който продължи да работи дори при условия на локдаун. Това наложи една много бърза трансформация на процесите на обслужване на клиенти. Бизнесът се справи успешно с тежките задачи, които пандемията постави на застрахователите. Това подпомогна през 2021 г. да се достигне един забележителен ръст в общото застраховане и животозастраховането.“ - посочи  Константин Велев, председател на АБЗ.

Константин Велев коментира, че скоростната дигитализация първоначално е била провокирана от здравните опасения на клиентите. “Застраховането е консервативен сектор и ние нямаше как да движим тези процеси по дигитализация без да отчитаме нагласите на нашите клиенти. Истината е, че повечето българи, като изключим по-новата генерация, предпочитат класическия подход към сключването на застраховка - да дойдат в офиса, да поговорят със служителя и тогава да вземат своето решение.” - посочи той.

Впоследствие хората са установили, че този вид комуникация със застрахователя е удобен и практичен, а заедно с това сигурен. Така е отпаднало и друго опасение на клиентите – по отношение на сигурността на техните данни. Сигурността по никакъв начин не страда от прехода към дигитални застрахователни услуги.

Част от дигиталните решения, които застрахователите са въвели заради пандемията като по-скоро временни, са се утвърдили в процеса на работа. Те ще бъдат усъвършенствани, но със сигурност няма да се отпаднат след като пандемията отмине, защото те увеличат за възможностите на бизнеса за комуникация с клиентите.

Константин Велев коментира, че развитието на животозастраховането по време на пандемията може условно да се раздели на два етапа. През миналата година, първата от пандемичната криза, то е отбелязало значителен спад в премийния приход, което е очаквано и обяснимо от гледна точка на влошената икономическа ситуация, водеща до несигурност по отношение на доходите на домакинствата. Тази година ситуацията коренно е променена и животозастраховането има изпреварващ ръст спрямо общото застраховане – тенденция, която рядко се наблюдава. „Трудно е да се каже доколко това е някаква пряка последица от кризата.“ – поясни Велев – „По-скоро е резултат от търсенето на по-доходоносни алтернативи за спестяванията на хората в период на нулеви и дори отрицателни лихви по депозитите.“

Има ръст и при здравните застраховки, защото кризата определено обърна погледа на хората към този тип продукти и защита, която те предлагат.

Начало