Константин Велев, председател на АБЗ, в предаването „Директно“, ТВ Bulgaria ON AIR : „Всички трябва да продължим да работим за повишаване на застрахователната грамотност“

В  интервю за предаването „Директно“, ТВ Bulgaria ON AIR, Константин Велев, председател на АБЗ коментира актуалното състояние на застрахователния пазар и нивото на застрахователна грамотност.

Той  потвърди, че резултатите от проучването на АБЗ показват, че хората предимно са запознати и ползват автомобилните застраховки. Делът на тези, които застраховат дома си е нисък. Всъщност България е на последното място дори сред страните в Източна Европа по този показател. Причината не е дори в нежеланието на хората да сключват застраховки за дома си, а в ниската информираност за възможностите, които този вид продукти предлагат. За съжаление, всяка година сме свидетели на различни природни бедствия, но това не води до трайна тенденция за осигуряване на нужната застрахователна защита.

Неголям е делът на хората, само 8%, които заявяват, че са имали някакъв проблем със своя застраховка. Преобладаваща част от хората имат позитивен опит. Но съществува проблемът с ниската информираност за застрахователните продукти и оттам често идва разминаването между очакванията на потребителите и това, което е включено в застраховката.

Трудно е да се предвиди как ще се развие ковид кризата в бъдеще и как ще се отрази на застрахователния пазар в по-дългосрочен план. Резултатите за първото шестмесечие показват, че кризата не се е отразила толкова негативно върху застраховането, колкото върху други сектори. Данните за общото застраховане сочат, че то е на нивата от миналата година, по-скоро е преустановен динамичния темп на развитие. Очаквано продължава спадът по линии на бизнес, свързани с някои видове транспорт и пътуване. Например спадът на премийния приход по застраховка „Помощ при пътуване“ е 50%.

За разлика от общото застраховане, в животозастраховането продължава тенденцията на спад на премийния приход спрямо 2019 г.  Това е обясним резултат  в период на стагнация и икономическа несигурност за голяма част от население. Това са дългосрочни застрахователни продукти и  зависят силно от финансовата стабилност и доходите на домакинствата.

Застрахователите реагираха много адекватно и бързо на динамиката на пазара и нуждите на хората от застрахователна защита по отношение на ковид. На пазара се предлагат продукти – както групови, така и индивидуални,  покриващи този риск. Важното е хората да проверяват условията по застраховките и покритията, които се предлагат от различните компании.

В животозастраховането има спад. По принцип жз в такива периоди на криза обикновено реагира по този начин. Това са дългосрочни застраховки и изискват предмвидимост на финансивет ена дено домакинство, да се заделят от доходите- В една криза като ковид предвидимостта  силно намалява и това се отразява, има безработица, намяват доходите в домакинствата. Така че е нормално да засегне този вид застраховки, залагащи на финансовата стабилност и предвидимост на доходите на домакинството

Начало