Константин Велев, председател на АБЗ, за BTV: „Инфлационните процеси влияят върху цената на ГО, но тя е все още под нивата от 2019 г.“

 

Основният фактор, който оказва влияние върху цената на застраховка „Гражданска отговорност“ са инфлационните процеси в страната, посочи Константин Велев, председател на УС на АБЗ, в интервю за предаването „Тази сутрин“ на BTV. Цените на автомобилите, автомобилният парк нямат връзка с размера на премиите по задължителната застраховка. Той обясни, че през последната година има съществено увеличение на цената на резервните части, на сервизните услуги, а застрахователите заплащат ремонтите на автомобилите, което води до повишаване на обезщетенията и съответно рефлектира върху премията по задължителната застраховка. Именно с оглед на инфлационните процеси тенденцията е в посока плавно повишаване през следващата година. Няма как да се даде точна прогноза, защото всяка компания води собствена политика по отношение на определяне размера на премията по застраховка „Гражданска отговорност“ и самостоятелно решава дали да я увеличава или да я задържи без промяна.

Константин Велев подчерта, че понастоящем цената на застраховката „Гражданска отговорност“ все още е под нивата на предпандемичната 2019 г. Тогава средната премия е била  260-270 лв., а сега се движи около 240 лв.

По отношение на увеличението от общо 3 лв. на вноската към Гаранционния фонд Велев посочи, че то одобрено от КФН по предложение на ГФ и отново е свързано с повишаване размера на обезщетенията, изплащани от фонда. Вноската за фонд „Незастраховани МПС“ в продължение на години е била 10.50 лв., а от 2023 г. се увеличава с 2 лв., т.е ще стане 12.50 лв.. Повишението на вноската за „Обезпечителен фонд“ е в размер на 1 лев – от 2,50 лв. на 3,50 лв. Така до тази година включително от всяка полица към Гаранционен фонд са се превеждали по 13 лв., а от 2023 г. ще се заделят по 16 лв.

Във връзка с евентуалното премахване на стикерите, удостоверяващи наличието за застраховка ГО, Константин Велев коментира, че това би се отразило на цената. Собствениците на автомобили биха си спестили заплащането на 4 стикера, ако плащат застраховката на четири вноски, каквато е масовата практика. Това е разход от около 10 лв. за година.

Друга коментирана в интервюто тема бе въвеждането на системата „Бонус-малус“ и използването на телематиката за по-индивидуализиран застрахователен подход, отчитащ поведението на водача на пътя. Константин Велев сподели, че телематиката е тема, която отдавна се дискутира в застрахователните среди. В много държави се използва както по задължителната „Гражданска отговорност“, така и по Каско, но България все още е далеч от това ниво. По отношение на системата „Бонус-малус“ Велев посочи, че проектът се намира на етап междуведомствено съгласуване и подчерта, че приемането й е и въпрос на обществена подкрепа.

Начало