Меморандум за сътрудничество и разбирателство сключиха Асоциацията на българските застрахователи и Българската асоциация за лизинг

На 27 юли 2023 г. Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) и Българската асоциация за лизинг (БАЛ) сключиха Меморандум за сътрудничество и разбирателство. Документът бе подписан от г-н Юри Копач, председател на УС на АБЗ и съпредседателите на УС на БАЛ г-н Атанас Ботев и г-н Владислав Дамаскинов.

Чрез меморандума  се полагат основите на още по-активно сътрудничеството между нашите две сдружения и се формира стабилна рамка за реализацията на общите ни цели в областите от взаимен интерес. От съществена важност е подобрената възможност за координация при адресирането на релевантни и за двете страни въпроси, свързани с нормативната рамка.“, заяви Юри Копач. Той отбеляза също, че съвременните предизвикателства в сектора изискват новаторски и комплексен подход, а меморандумът за сътрудничество и разбирателство е стъпка в тази посока.

По повод подписването на меморандума г-н Атанас Ботев и г-н Владислав Дамаскинов подчертаха, че активното взаимодействие между двете сдружения несъмнено ще допринесе за по-ефективен диалог със законодателите и регулаторите с всички произтичащи ползи от това за икономиката и обществото.

Във фокуса на сътрудничеството между АБЗ и БАЛ са въпроси и проблеми, свързани с хармонизираната регулаторна рамка на ЕС и националното законодателство, които имат отношение и към двата сектора. В тази връзка, с грижа за обществения и за общия за страните интерес, двете организации могат да изработват съвместни позиции, да координират индивидуалните си позиции по значими въпроси и така да допринасят за развитието на качествена бизнес среда.

Начало