Международна конференция за ликвидация на щети по зелена карта се проведе в София

Форумът, организиран от АБЗ, съвместно с Института за европейско транспортно право (EITL), се проведе на 9 май 2018 г. за втора поредна година  с финансовата подкрепа на Swiss Re.  Още с първото си издание през  2017 г. събитието предизвика висок интерес сред професионалната публика. Втората конференция за ликвидация на щети по зелена карта (Sofia Claims Conference 2018) постигна още по-значим  успех. Високото ниво на лекторите от различни европейски организации и инстутиции и  актуалността на дискутираните теми  събраха над 80 участника от всички български застрахователи, които предлагат автомобилно застраховане, представители  на  Гаранционния фонд, НББАЗ, множество международни компании, предлагащи услуги по ликвидация на застрахователите.

При откриването на конференцията  председателят на АБЗ, г-жа Светла Несторова,  заяви, че конвергенцията между застрахователните надзори и в ЕС е основна цел на институциите в момента. Тя подчерта: „ АБЗ е организация, която подкрепя и стимулира навлизането и установяването на най-добрите практики в обработката на щетите в автомобилното застраховане.“

Холгер Баку, първи вицепрезидент на Института по европейски транспортно право,  отбеляза, че форумът цели да запознае професионалната общност в България  с новостите в международната ликвидация на щети. Друга основна цел на събитието е дискутирането на новостите в българската практика в областта.

В конференцията със свои презентации участваха 13 чуждестранни 4 български лектори. Те представиха теми,  свързани с развитието на европейското законодателство и практиките в областта на автомобилното застраховане, правни аспекти при ликвидация на щети, модели на оценка и анализ на риска, застраховките Гражданска отговорност при несъстоятелност на застраховател. Сред акцентите в програмата бе и темата, посветена на  противодействието на застрахователните измами в национален и международен аспект, както и сигурността на данните.   Пълната програма на събитието е дадена в прикачения файл.

Второто издание на Конференцията за ликвидация на щети по зелена карта (Sofia Claims Conference 2018) я утвърди като високопрофилен форум със значим принос за професионалното развитие на българската застрахователна индустрия.

Начало