На практически семинар на АБЗ „Управление на устойчивостта – изисквания и възможности за финансовия сектор“ бяха представени предстоящи законодателни промени във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги

Над 40 представители на застрахователни компании присъстваха на практически семинар „Управление на устойчивостта – изисквания и възможности за финансовия сектор“ (17.10.2019 г.), организиран от АБЗ със съдействието на Министерството на финансите и с участието на представители на  denkstatt България. Акценти на събитието бяха изготвянето на нефинансови отчети и предстоящите законодателни промени, които ще въведат изисквания за всички дружества по отношение на устойчивостта на инвестициите им.

Семинарът бе открит от генералния секретар на асоциацията Нина Колчакова. Тя подчерта пред аудиторията, че е от изключителна важност българският бизнес не само да е в течение на регулаторните процеси на ниво ЕС, но и активно да участва в тях.

Христина Пендичева, Министерство на финансите, коментира новите моменти в процеса на преговорите по Пакета за устойчиви финанси (Sustainable finance). Тя се спря на регламента за оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги, изменението на Регламента за бенчмарковете с цел създаване на нови категории бенчмаркове, свързани с климата и предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие.  Представителите на denkstatt България разясниха връзката между устойчиви финанси и нефинансово докладване. Те представиха новите възможности и тенденции, очакванията на бизнеса и добрите практики. Сред обсъжданите теми бяха индексите за устойчив бизнес, както и глобалната инициатива TCFD за оценка и управление на климатични рискове за бизнеса.

Начало