Национална кръгла маса „80 години академично преподаване по застраховане и социално дело. 70 години специалност „Застраховане и социално дело“. 80 години традиции, лидерство, предизвикателства“ в СА „Д.А.Ценов“ - Свищов

Национална кръгла маса „80 години академично преподаване по застраховане и социално дело. 70 години специалност „Застраховане и социално дело“. 80 години традиции, лидерство, предизвикателства“  в СА „Д.А.Ценов“ - Свищов

На Стопанската академия „ Д.А. Ценов“ – Свищов организира национална кръгла маса на 13-14 октомври 2018 г.  Събитието е под надслов „80 години академично преподаване по застраховане и социално дело. 70 години специалност „Застраховане и социално дело“. 80 години традиции, лидерство, предизвикателства“ . То има за цел да отбележи тези годишнини, като събере академичните и бизнес кръгове, за да дискутират постиженията през годините.

Асоциацията на българските застрахователи е традиционен партньор на Стопанската академия  по повод провеждането на публични събития, както и в академичната дейност на учебното заведение.

Повече подробност за националната кръгла маса са дадени на сайта на СА „Д.А.Ценов“ – Свищов.

Начало