Нина Колчакова, АБЗ, пред АгроТВ: „Застрахователите прилагат различни методики за оценка на загубите, съветваме земеделските производители предварително да се информират за условията.“

В интервю за АгроТВ Нина Колчакова, генерален секретар на АБЗ, подчерта, че е много важно земеделските производители предварително, при сключване на застраховка, да се информират не само какви рискове се покриват, но и по каква методика се оценяват загубите след неблагоприятно събитие. Причината е, че застрахователите използват различни методики за оценка на загубите. Информираният избор на застраховка дава на производителите яснота как ще се процедира в случай на неблагоприятно събитие и на какво може да се разчита като обезщетение.

За да онагледи разликите в методиките, Нина Колчакова даде пример с оценка на загубите при градушка при ябълкови насаждения. Тя поясни, че някои застрахователи оценяват колко ябълки са паднали на земята в резултат на градушката и колко са останали на дървото, като считат за щета само тези, които са паднали на земята. Има други застрахователи, които прилагат доста по-сложна методика, при която се оценяват щетите и по падналите плодове, и по тези на дървото. В този вариант падналите на земята подове не се считат за 100% щета, а се  оценява какъв процент е щетата. Аргументът е, че част от падналите ябълки все пак могат да се оползотворят,  например за производство на пектин, да се използват за храна на животни и други. В същото време, тези ябълки, които са останали на дървото не се считат за 100% годни, защото плодовете може да са ударени от градушката.  Оценката на загубите по тях се прави по следния метод - короната на дървото се разделя на четири сектора, като от всеки един се взема проба и се преценява какъв процент от продукцията в този сектор е годна за употреба и за каква точно употреба. Една част от плодовете може да става за десертни ябълки, друга част да става за ябълков сок, а трета - за пюре и т.н. По този начин се  оценява процента на щета и по продукцията, която е останала на дървото.

Вижте целия коментар на Нина Колчакова, генерален секретар на АБЗ, за Агро ТВ!

 

Начало