Нина Колчакова, АБЗ, пред БНР: „Колкото по-добре са информирани хората за застрахователните продукти и услуги, толкова по-удовлетворени са като потребители“

В интервю за програма „Христо Ботев“ на БНР, посветено на играта на АБЗ „Твоето застрахоателно IQ“ Нина Колчакова коментира, че асоциацията отдавна полага целенасочени усилия за повишаване на застрахователната култура. „Смятаме, че когато хората са добре информирани за финансовите продукти и услуги, включително и застрахователните, те могат да извлекат от тях много по-голяма полза, да постигат по-успешно житейските си цели, да осигурят своето бъдеще и да се подсигурят срещу неочаквани събития, които могат да нарушат лични планове и надежди.“ –  поясни генералният секретар на АБЗ.

Всеобщо е мнението, че застрахователната грамотност на българите не е на достатъчно високо ниво, но за да има яснота в каква посока Асоциацията да насочи усилията си, преди около година беше проведено национално представително проучване. Целта беше да се получат обективни данни за това какво знаят и съответно не знаят българите за застраховките, да се установи дали това, което предлагат застрахователите успява да се срещне с очакванията и нагласите на потребителите. Резултатите бяха много интересни, като в частта „застрахователна грамотност“ успеваемостта беше 53%, толкова беше делът на верни отговори, дадени от анкетираните.

Някои въпроси като цяло не затрудняват хората, например какво означава „полица“. Но по други теми съществува високо ниво на неинформираност. Една от тях е свързвана с предимствата на животозастраховането. Недостатъчните познания са сред причините хората да не ползват по-активно този продукт, което от своя страна може негативно да повлияе на качеството им на живот.

Данните от проучването показват, че една част от населението има добра застрахователна грамотност, но това са хората с по-високо образование, с по-високи доходи. Те са и тези, които потребяват повече застрахователни продукти, имат по-високо доверие в сектора. „Така, на базата на едни обективни данни, видяхме една много ясна зависимост - колкото по-висока е застрахователната грамотност, толкова повече застрахователни продукти използват хората, толкова по-удовлетворени са като потребители и имат по-високо доверие към сектора.“ – подчерта Нина Колчакова.

Затова АБЗ организира различни активности, които са насочени към повишаване на застрахователната информираност и грамотност. Участието в Световната седмица на парите е само една от тях. „Целта ни не е да продаваме застраховки, а да разясняваме различни аспекти, свързани със застраховането и различните застрахователни продукти. Стремежът ни е  да повишим застрахователната грамотност на достатъчно високо ниво, така че хората информирано да избират и ползват застрахователни продукти и съответно да са удовлетворени от ползите, които им носят“  посочи генералният секретар на АБЗ.

Нина Колчакова представи играта-тест на АБЗ „Твоето застрахоателно IQ“, като подчерта „Това не е само забавна игра, а и учебно помагало. Към всеки въпрос има обяснение на съответното понятие или казус. Даваме и любопитно сравнение на постигнатия резултат спрямо средния за всички граждани, изведен от националното проучване.“

Играта продължава две седмици – до 7 април – като така се дава възможност на повече хора да се включат. За 4 дни от началото на играта  участие са взели над 1000 души, а средният резултат може да се определи като удовлетворителен -  9,2 т. от 14 възможни.

По повод наскоро приетата национална стратегия за финансова грамотност Нина Колчакова заяви, че необходимостта от устойчиви и дългосрочни политики в тази насока се припознава на практика от всички професионални организации във финансовия сектор.

Начало