Нина Колчакова, АБЗ, пред БНР: „Застрахователната компания може да ни възстанови цената на Covid тест в чужбина“

В интервю за предаването „Хора, пътища, автомобили“  на БНР генералният секретар на АБЗ Нина Колчакова коментира възможността за осигуряване на застрахователна защита при пътуване чрез застраховките „Помощ при пътуване в чужбина“ и „Отмяна на пътуване“.  

Пандемията се счита за катастрофичен риск, който обичайно не се покрива от застрахователите. Причината е в мащаба на загубите в такива случаи – те са толкова големи, че не биха могли да бъдат поети от която и да е частна застрахователна компания. Но все пак, нуждата от застрахователна защита по риска „ковид“ съществува и българските застрахователи реагираха много гъвкаво и адекватно на тази потребност.

Например, част от българските застрахователи предлагат застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ с „ковид“ покритие – диагностициране,  лечение на заболяването и други.  Съветът на АБЗ е при избор на полица клиентите да се информират както дали в нея е включено покритие на „ковид“ риска, така и за детайлите по това покритие.  Обичайно, по тази застраховка не се покрива тестът за ковид, необходим преди отпътуване като изискване за влизане в чуждата държава. Покрива се, обаче, тестът, който би се направил в чужбина като диагностика при съмнение за заболяване.  Добре е потребителите да изяснят как би се процедирало при различни ситуации – например, ако се разболеят по време на пътуване, но не се налага специализира медицинска грижа, дали е покрито оставането под карантина..

Нина Колчакова посочи: „Поставянето под карантина на застраховането лице, обичайно се покрива по застраховката, защото самото лице  се е разболяло. Но ако под карантина се постави например цял хотел, курорт, то като правило не може да се разчита на застрахователна защита, защото ситуацията е свързана с действията на съответните власти, а не със състоянието на застрахованото лице, а именно то  е застраховано.“

Без да е правено нарочно проучване на пазара, за да се изследва дали „ковид“ рискът оказва влияние върху цената, то все пак впечатленията са, че няма сериозни разлики в премиите на полици с ковид покритие и без ковид покритие.

Начало