Нина Колчакова, АБЗ, за БНР-Видин: „Цената на ГО се връща към предпандемичните си нива, определящ фактор е щетимостта“

Динамиката в цената на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и факторите, които влияят върху формирането й – това бяха основните теми, които коментира Нина Колчаков, генерален секретар на АБЗ,  в свое интервю за БНР-Видин. Тя посочи, че в движението на цената на ГО няма нищо необичайно, тя се връща към „предпандемичните“ си нива от 2019 г. и началото на 2020 г., без все още да ги е достигнала.

Нина Колчакова поясни, че застраховка ГО има социален характер, защото нейната цел е да гарантира, че невинно-пострадалите на пътя ще бъдат обезщетени за претърпените от тях вреди. Така, ако някой е причинил инцидент на пътя – нанесъл щети на автомобил, на пътна инфраструктура, наранил или причинил смърт на друг участник в движението – застраховката гарантира, че невинно-пострадалите лица или техните наследници ще получат обезщетение, независимо какво е финансовото състояние на виновния водач. Това е смисълът на тази застраховка, чрез нея се осигурява социална справедливост, и затова тя е задължителна.

Цената на ГО е пряко обвързана с размера на обезщетенията, които се плащат и се предвижда да се плащат. Всяка година застрахователите изчисляват какъв е рискът по тази застраховка и заделят резерви, които трябва да са достатъчни да покрият изплащането на обезщетенията по всички щети. Напълно разбираемо, този риск е свързан с честотата и тежестта на пътно-транспортните произшествия в съответната държава. За съжаление, България е на челните места в Европа по пътно-транспортни пътешествия, по пътен травматизъм, по брой пострадали и загинали лица на глава на населението.

Това е изключително тъжна статистика, но освен емоцията, която предизвикват тези цифри, те са и в основата на  цената на застраховка „Гражданската отговорност“ – подчерта Нина Колчакова и поясни - „От една страна постоянно се повишава размера на обезщетенията, които съдилищата присъждат. Това е нормален процес – през годините  доходът на хората се е повишавал и когато го изгубят, поради загуба на живот или на трудоспособност, съдът ще определи по-висок размер на обезщетение, отколкото би присъдил през 2010 г. за същия казус. Вдигат се и цените и на сервизните услуги, и на резервните части, и на труда. Нормално е постепенно, с повишаване нивото на цените в една държава, да се вдигат и размера на обезщетенията, и съответно цената на застраховка ГО.

Конкретно за последната година цената не представлява някакъв необичаен скок - тя просто се връща на нивата от 2019 и началото на 2020-та година. Наложеният локдаун през 2020 г. доведе до силно намаляване на стопанската активност, на пътния трафик, съответно на пътно-транспортните произшествия и оттам на щетимостта. Това развитие естествено повлия в посока надолу върху цената на застраховка ГО. Връщането към по-обичаен начин на живот естествено промени този процес, като средните цени тръгнаха постепенно нагоре, все още не са достигнали нивата от 2019 г., но е вероятно това да стане. Трябва да се отчете също, че през последните месеци на 2021 г. се регистрира висок темп на инфлация, повишение на цените за сервизните услуги, авточасти и други, което все още не е отразено в цената на застраховката ГО. Обосновано може да се очаква повишение в рамките на 5-10%, за да се достигне до нива, релевантни на изплащаните обезщетения.

 

Запознайте се с цялото интервю!

 

Начало