Нина Колчакова, генерален секретар на АБЗ, пред БНР „Хоризонт“: „Застраховането променя своя профил, вероятно заради кризите“

Отправна точка на разговора на Нина Колчакова, генерален секретар на АБЗ, с Диана Дончева, водещ на предаването „Преди всички“, програма „Хоризонт“ на БНР, бе дискусията „Светът на застраховането: образование, професии, перспективи“, организирана от АБЗ и Стопански факултет. В интервюто си Нина Колчакова открои актуалните тенденции в развитието на сектора.

"Застраховането напоследък променя своя профил, вероятно заради кризите. Войната в Украйна все още няма видимо отражение върху застраховането, защото при нас ефектът не е толкова директен и бърз, както е в други сектори. Но вече ясно се отчита влиянието на пандемията, засегнала директно здравето, бита и бизнеса на гражданите.“ - отбеляза Нина Колчакова.

Регистрира увеличен интерес към медицинските застраховки, застраховките "Живот" и "Помощ при пътуване", които никога не са били в центъра на българската застрахователна индустрия, доминирана традиционно от автомобилното застраховане. Все пак, през последните две години нещата започват постепенно да се променят.

Впечатляващ е годишният ръст от 37% в животозастраховането, което е "уникално явление в българското животозастраховане", отбеляза Нина Колчакова, защото това е консервативен сектор. При един от продуктите, предлагани от бизнеса –животозастраховки, свързани с инвестиционен фонд – се отчита още по-значим скок на годишна база от 120%. Колчакова поясни, че този интерес се дължи на комбинацията от пандемията, която накара хората да се замислят какво би се случило с доходите им и техните семейства в случай на тежко събитие, и от чисто икономически процеси като дълготрайната липса на доходност по банковите депозити. Хората са се обърнали към инвестиционните животозастраховки, които предлагат застрахователна защита и заедно с това възможност за по-висока доходност за спестяванията в дългосрочен план.

Друг особено значим фактор са климатичните промени“ - посочи Нина Колчакова – „Статистическите данни ясно показват, че ако преди 10-20 години голямо наводнение или градушка са се случвали веднъж на около четири години, то сега вероятността това да става всяка година, на едно и също място, се е увеличила драматично. Хората всяка година губят реколта за милиони левове, всяка година има наводнения със щети по домовете.“

 За съжаление, делът на застрахованото лично и селскостопанско имущество у нас е много нисък, около 6-7%, въпреки че се отчита плавно увеличение. Причините за тази ситуация са комплексни. Един от факторите е, че голяма част от земеделските имоти у нас се притежават от крупни собственици и явно те са по-скоро склонни да поемат риска за частични загуби на продукция, отколкото да платят застрахователна премия. При по-малките, обаче, рискът е огромен, себестойността на реколтата е по-голяма, а имотите – доста по-малки, изтъкна Колчакова.

По отношение на застраховките за домашно имущество генералният секретар на АБЗ посочи, че те следват основно пазара на недвижими имоти и кредитирането, но все пак има известен подем и на доброволното, необвързано с отпускане на кредит, имуществено застраховане.

 

Чуйте цялото интервю!

Начало