Нина Колчакова, генерален секретар на АБЗ, за Bloomberg TV Bulgaria : „У нас съществува феноменът всички да застраховат колите си, но не и имотите си“

В България сме свидетели на наистина необичайно за целия свят явление, където всички застраховат автомобилите си, но не и имотите си. В Турция, където земетресенията на практика унищожиха цели градове, са имали 52% застраховано имущество. При нас е около и под 10% и то най-вече поради изискванията на банките при взимане на ипотечен кредит да се прави задължителна застраховка. В България хората масово са собственици на домовете си, за разлика от западна Европа, но не ги застраховат. Това е риск, върху който ние искаме да обърнем вниманието на цялото ни общество и на хората, които взимат решения в държавата, коментира Нина Колчакова, генерален секретар на Асоциацията на българските застрахователи, в предаването „В развитие” на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Веселина Спасова.

Колчакова даде пример с Хърватия, където преди две години е имало голямо земетресение. Там половината от имотите им са били  застраховани, което е било отчетено като много сериозен проблем. По този повод сега се провеждат мащабни кампании за образование на населението, но нашето общество въобще не обръща внимание на този проблем, заяви генералният секретар на АБЗ.

Българският застрахователен пазар отчетливо се различава от другите европейски пазари по отношение на пазарната структура. Това се посочва в доклад на Института за пазарна икономика във връзка със застраховането в България, в който се очертава развитието, икономическия принос и предизвикателствата през застрахователния сектор у нас. Докладът е изготвен от външен за сектора изследователски център, което да гарантира независимия поглед, обективната оценка за това в каква степен застраховането изпълнява функциите, които по принцип има в една нормално функционираща икономика, обясни Колчакова. Анализът не дава отговори какво  точно трябва да се направи, а по-скоро предоставя една момента снимка на състоянието, резултатите и последиците от това. От тук, хората, които правят държавна политика, било то социална, демографска, здравна или друга, могат при формиране на съответните политики, да стъпят на обективни цифри и факти, посочи Колчакова и допълни, че „отпечатъкът“ на застраховането върху икономиката на страната зависи не само от сектора, но и от държавните политики и потребителските нагласи.

От доклада става ясно, че застраховането в България се развива позитивно. Пазарът е стабилен, с дял от 2%-2,5% от БВП, и нараства с темпа на икономиката. То играе своята роля на механизъм за прехвърляне на риска, изплащат се обезщетения, които с всяка година се увеличават. На ден застрахователите изплащат по 4 млн. лв. обезщетения, които се превръщат в потребление на стоки и услуги. Но все още  застраховането няма тази роля, която играе в развитите европейски икономики и дори в съседните на нас държави, които са сходни в социално-икономическо отношение.

„В Европейския съюз и в балканските държави застраховането служи за прехвърляне на риска от природни бедствия, от застаряване, от болести върху застрахователя, за да може той да осигури социални механизми за защита на населението, на бизнесите и дори на държавното имущество. Но на практика в България то играе минимална такава роля”, обобщи генералният секретар на АБЗ.

В България основно се застраховат автомобили, като тази бизнес линия държи над 70% от пазара. Факт е, че дори и по „Каско“, която е доброволна застраховка, при цени на полицата от 400-500 лв. има проникване, много по-високо от това при имущественото застраховане, където застраховките са 100-150 лв.  С други думи, въпросът не е социален, не е въпрос на цена и явно има много по-дълбоки причини за това явление, изтъкна Колчакова.

Застрахователите са третият по големина институционален инвеститор в България, като половината от активите им, които са 10-12 млрд. лв., отиват за инвестиции. Специфичното за българските застрахователи е, че за разлика от други източно-европейски пазари, инвестициите им предимно се насочват в българската икономика, а не, например, в чужди държавни ценни книжа. По отношение на животозастрахователите Колчакова обясни, че навсякъде по света те са водещи инвеститори. Причината е в спецификата на дейността им - те събират спестявания, държат ги дългосрочно, за да могат да изплащат пенсии един ден. В България също животозастрахователните компании са много стабилен и дългосрочен инвеститор, но делът им е значително по-нисък от този на пенсионните дружества.

 

Начало