Нина Колчакова, генерален секретар на АБЗ, за БНР-Стара Загора: „Повишението от общо 3 лв. за вноските към Гаранционен фонд не е фактор за поскъпване на застраховка ГО“

В интервю за БНР – радио Стара Загора Нина Колчакова, генерален секретар на АБЗ, посочи, че повишението от общо 3 лв. за вноските към Гаранционен фонд не може да е фактор за поскъпване на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.  Дори да има някакво влияние, то би било минимално с оглед на средната цена на полицата, която се движи около 250 лв.

Съгласно законодателството с всяка закупена полица „Гражданска отговорност“ на автомобилистите застрахователите правят отчисления за два фонда, управлявани от Гаранционния фонд, които са в основата на защитния механизъм, осигуряващ възможност на невинно-пострадалите лица при пътно произшествие да получат обезщетение въпреки липсата на застраховател на виновната страна. Вноската за фонд „Незастраховани МПС“ в продължение на години е била 10.50 лв., а от 2023 г. ще се увеличи с 2 лв., т.е ще стане 12.50 лв.. Повишението на вноската за „Обезпечителен фонд“ е в размер на 1 лев – от 2,50 лв. на 3,50 лв. Така до тази година включително от всяка полица към Гаранционен фонд са се превеждали по 13 лв., а от 2023 г. ще се заделят по 16 лв. или общо увеличението е с 3 лв. „Едва ли може да се счита, че тази сума от 3 лв. влияе съществено върху цената на полицата ГО“ – коментира Нина Колчакова.

Основните фактори, които влияят върху цената на застраховката, са щетимостта и размера на изплащаните обезщетения, които са обвързани с общите ценови равнища в страната. Те показват какви резерви трябва да заделят застрахователите за бъдещи плащания по обезщетения. „Повишават се цените на материали, труд, енергия и това се отразява на размера на обезщетенията за материални щети. Нараства и размера на обезщетенията на неимуществени вреди. “ – посочи Нина Колчакова.

Всяка застрахователна компания има собствена политика при определяне размера на премиите по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, като се вземат предвид основни рискови фактори като възраст/стаж на водача, населеното място по регистрация на превозното средство, вид и мощност на автомобила и други.

Нина Колчакова обясни и как действа „защитният механизъм“ на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, за да се гарантира, че невинно пострадалите на пътя да бъдат обезщетени за нанесените им вреди. В случай, че виновният водач има валидни застраховки ГО, то съответният застраховател поема изплащането на обезщетението на пострадалите лица. Но има случаи, когато насреща няма застраховател, т.е. виновният водач е без застраховка или е неизвестен. Тогава пострадалите лица могат да получат обезщетение от Гаранционния фонд, чрез управлявания от него „Фонд за незастраховани МПС“. Те са защитени и при несъстоятелност на застраховател на виновния водач – чрез управлявания от ГФ „Обезпечителен фонд“. Размерът на вноските към тези два фонда се определят всяка година от Комисията за финансов надзор по предложение на Гаранционния фонд.

Начало