Нина Колчакова, генерален секретар на АБЗ, за БНР-Варна: „Българите застраховат повече автомобилите си, отколкото имуществото"

С всяка година расте броят на природните бедствия и щетите от тях в световен мащаб. Процесът става все по-интензивен - щетите за последните три години са колкото тези от предходните 30 години. Това посочи в интервю за БНР-Варна Нина Колчакова, генерален секретар на Асоциацията на българските застрахователи. За последните 50 години щетите в целия свят, на глобално ниво са варирали от 1 млрд. до 30 млрд. евро. През 2020 година щетите възлизат на 175 милиарда евро. През 2021-ва са били 91 милиарда, а от началото на тази година щетите са около 72 милиарда евро. Това е феномен, който води до това, че в някои държави, които традиционно залагат на либералната икономика, са направили имущественото застраховане задължително, уточни Нина Колчакова.

В България също се отчита скок на природните бедствия, но независимо от нарастващата необходимост от защита на имуществото, българите продължават да застраховат само автомобилите си. Това е особено видно от резултатите на запитване на АБЗ до една от най-големите застрахователни компании по повод скорошното бедствено наводнение в Карловско. Оказва се, че застрахованите имоти в Карловско в тази компания са само 20, а в същото време застрахованите автомобили с Каско, която е доброволна също като имуществената, са 3700.

"В България все още разчитаме повече да ни помага държавата и близките. Когато се случи някое бедствие и журналистите попитат хората, чиито имоти са пострадали, дали са застраховани, най-често се чува отрицателен отговор. Същото е със земеделските стопани.“ – коментира Нина Колчакова.

Обясненията, които се дават за липсата на застраховка, често отразяват вярването, че застраховките на имоти са скъпи,  а застрахователите не плащат. И двете „вярвания“ категорично не отговарят на действителността, посочи Колчакова.  Застраховката на една къща излиза 70-100 лева, но въпреки това хората продължават да си купуват само Каско на автомобила, която струва в пъти повече - 300-400 лева. По отношение на плащането на щетите –фактът, че собствениците на застраховани имоти в Карловско са получили отдавна своите обезщетения, говори достатъчно ясно за несъстоятелността на тези вярвания.

Начало