Нина Колчакова, генерален секретар на АБЗ, за БНР-Видин: „Хората с по-висока застрахователна култура имат доверие в сектора и ползват повече застрахователни продукти“

 

„Финансовата грамотност, и като част от нея – застрахователната- е ключова житейска компетентност, а изграждането й трябва да започне  още от училище“ е мнението на Нина Колчакова. В интервю за БНР-Видин тя коментира резултатите от националното проучване на АБЗ „Нагласи към застраховането и застрахователна грамотност“, 2020. Колчакова посочи, че данните ясно очертават следната тенденция – хората с по-висока степен на образование  са и с по-висока застрахователна култура. Те имат по-високо доверие към застрахователите, в по-голяма степен разбират смисъла и ползите от застраховките и съответно ползват повече такива продукти. Обратното също е валидно.  

 АБЗ цели да въздейства позитивно върху нагласите към застраховането  и нивото на застрахователна култура, а проучването е първата стъпка. „Идеята ни е да направим тематични и насочени образователни кампании, като ще стъпим върху резултатите от проучването. То дава възможност  да разберем къде има дефицити, какво точно не е ясно на хората, къде най-много се правят грешки, как да бъдем полезни на хората.“ – коментира генералния секретар на АБЗ.

Тя представи и онлайн тестът на АБЗ „Твоето застрахователно IQ“. Освен проверка и оценка на базовите познания в областта на застраховането, тестът предлага и възможност за повишаване на застрахователната култура чрез предоставената образователна информация към всеки въпрос.

 

Вижте цялото интервю!

Начало