Нина Колчакова генерален секретар на АБЗ, за радио „Фокус“: Въпреки зачестяващите природни бедствия, българите продължават да застраховат колата, а не имота си“

Трайна е тенденцията българите да застраховат основно автомобила си - извън задължителната „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, втората най-масова застраховка у нас е доброволната Каско на автомобила с дял около 20-30%, коментира Нина Колчакова, генерален секретар на АБЗ, в интервю за радио „Фокус“.  Далеч по-назад остават имуществените застраховки, които също са доброволни като Каско, което е трудно обяснимо като се има предвид, че почти всеки от нас е собственик на имота, в който живее.

Фактът, че имотите ни не са защитени със застраховка е силно обезпокоителен, особено на фона на климатичните промени и зачестяващи природни бедствия, на които всички ние сме свидетели.“ - посочи Колчакова. Само през есента на 2022 г. се са случили две тежки природни бедствия – в Карловско и в района на Бургас и Приморско. По повод наводнението в Карловско АБЗ е отправила запитване до една от най-големите застрахователни компании. Оказва се, че застрахованите имоти в Карловско в тази компания са само 20, а в същото време застрахованите автомобили с Каско, която е доброволна също като имуществената, са 3700.  Ако се сравнят цените на тези два вида застраховки, се вижда, че едва ли цената е решаващ фактор за избор, защото застраховката на една къща излиза 70-100 лева, а Каско на автомобила е в пъти повече - 300-400 лв. В този смисъл ниските доходи, недостатъчните средства не може да са водеща причина за липсата на застраховка за дома, обясни Нина Колчакова и допълни, че цените на застраховките на домашно имущество у нас най-ниски в сравнение с другите европейски държави. Тя посочи и други данни, свързани с природното бедствие в Карловско – според информация на КФН застрахованите собственици са получили своите обезщетение в рамките на две седмици до месец.

Хората нерядко разчитат в случай на природно бедствие държавата да ги компенсира за понесените щети, но това далеч не е удачен вариант. На първо място държавата може да се намеси само при тежки природни бедствия и разбираемо фокусът е поставен върху възстановяване на инфраструктурата, публичната собственост. Заедно с това няма как да се очаква, че „държавата“ може да осигури на собствениците такава компенсация, която да им позволи да възстановят пълноценно имота си. Това може да стане само чрез механизма на застраховането, чрез имуществена застраховка.

Ползите от имуществените застраховки са многопосочни. От една страна по полицата могат да бъдат покрити разнообразни рискове – не само природни бедствия, но и множество други неблагоприятни събития -пожар, злоумишлени действия на трети лица, кражба и т.н. Реализацията на който и да е от тези рискове може да доведе до сериозни загуби, но застрахованите собствениците могат да разчитат на обезщетение, чрез което да ги възстановят. Ако не е налична застраховка, то няма друг изход освен собственикът да ги поеме, което може да се окаже сериозна, дори непосилна тежест за семейния бюджет.

Здравното застраховане също излиза на по-преден план, вероятно защото покрай пандемията хората започнаха да си дават сметка колко крехки са здравето и живота ни. Отчита се скок в търсенето на медицински застраховки, като по данни на КФН към края на миналата година в здравната система са влезли около 200 млн. лв. по линия на застрахователната дейност.  

Нина Колчакова подчерта, че информираността на хората е ключов фактор за постигане както на по-добро ниво на защита и сигурност чрез механизмите на застраховането, така и на потребителската удовлетвореност от застрахователните продукти. Затова основен стратегически приоритет на АБЗ е повишаване на застрахователната грамотност и потребителска информираност. Целта е чрез информационни кампании и други дейности да се демонстрира смисълът от застрахователната защита за всеки от нас, да се разсеят все още битуващи негативни твърдения относно застраховането, които не почиват на реални факти, да се дадат полезни съвети на потребителите.

Поредната информационна кампания на АБЗ стартира през м. март, като на фокус е имущественото застраховане. Чрез нея ще се обърне внимание на необходимостта от застрахователна защита на имота с оглед зачестяващите природни бедствия, на нуждата от поемане на лична отговорност по отношение на собствеността, на спецификите на различните имуществени застраховки и начините за избор на такива, които отговарят на индивидуалните потребности. АБЗ планира и друга информационна кампания, която ще акцентира върху медицинските застраховки.

Начало