Нина Колчакова, генерален секретар на АБЗ, за Радио В. Търново: "Нисък дял на застраховани имоти означава поемане на висока финансова тежест от собствениците и държавата при рискови събития"

 

Има липса на знания за това какво предлага имущественото застраховане от една страна, а от друга – какви въпроси да задаваме, кое е важно при покупка на полица, за да изберем такава, която отговаря на нуждите ни.“, коментира Нина Колчакова, генерален секретар на АБЗ, в интервю за Радио Велико Търново, посветено на имущественото застраховане. Тя подчерта, че да защитим със застраховка имуществото е не само въпрос на лична отговорност, това е абсолютна необходимост с оглед на рязкото повишаване на рисковете, свързани с природни бедствия в световен мащаб и съответното рязко нарастване на загубите от тях. За съжаление, в България под 10% от имотите са застраховани и то при положение, че хората живеят основно в собствени домове. Нивата в Европа движат около 20-40%, в съседните на нас държави е около 20%. Има държави, в които имущественото застраховане е задължително и там 100% от имотите са застраховани, например във Франция. От обществена гледна точка нивото на застрахователна защита е от особено значение, просто защото при големи загуби от природно бедствие разходите за възстановяване на застрахованите имоти ще бъдат поети от застрахователите. Колкото е по-нисък е делът на застраховани имоти, толкова по-висока тежест пада върху държавата и лично върху собствениците.   

Необходимостта да се насочи общественото внимание към този проблем и да се демонстрира как застрахователните механизми могат да се използват за защита на дома и  финансовото ни състояние са сред водещите причини АБЗ да стартира информационната кампания „Застраховки за дома: Запази своя свят“.

Причините за ниското ниво на имуществено застраховане са комплексни. У нас през годините се е изградила нагласата, че при природно бедствие държавата ще подпомогне възстановяването на загубеното имущество. Но всъщност, тя няма нито този ресурс, нито тази функция да обезщетява загубите на лично имущество, когато те са причинени от природно бедствие. Друг проблем е свързан с нивото на финансова грамотност и необходимостта това умение да се развива систематично, още от училище. Негативно влияние върху употребата на застраховки оказват и някои широко разпространени вярвания, които обаче не са базирани на реални факти. Едно от тях е, че застраховките са скъпи, достъпни само за по-състоятелните домакинства. Това категорично не отговаря на действителността, но е възможно хората не са наясно с ценовите нива. Всъщност, имуществените застраховки са изключително достъпни - за сумата от 7 – 10 лв. на месец човек може да подсигури дома си срещу много рискове. А ако се направи сравнение, ще се види, че цените им са в пъти по-ниско от най-масовата доброволна застраховка Каско на автомобила.

Съществува нагласата, че застрахователите често отказват плащания и това се изтъква като причина, да не се купуват застраховки. Всъщност, това далеч не отговаря на действителното положение. От проучване, което направи АБЗ сред застрахователните компании, става ясно, че делът на отказани претенции е минимален. Ако е отказано изплащане на обезщетение, то основно е заради това, че  претенцията е заведена по риск, който не е покрит по полицата. Сред другите причини могат да са невярно декларирани данни за имота. Затова при сключване на застраховка потребителят трябва да се информира подробно за предлаганото покритие, какви са сумите, кои са покритите и изключен рискове, както и за другите условия по полицата. Тези въпроси е важно да се коментират с продавача, преди да се сключи застрахователния договор.  Въпреки, че често цената е определящ фактор, хората трябва да са наясно, че най-евтината полица предлага най-малко покрития и най-ниска степен на защита.

Нина Колчакова посочи, че след всяко природно бедствия интересът към застраховките се повишава за кратко, но това не се отразява на нивото сключени полици. На годишна база имуществено застраховане за 2022 отбелязва ръст от около 12%, но тук трябва да се отчита ниската база, от която се тръгва. Значимо е влиянието на пазара ипотечни кредити, заради изискванията на банките за сключване на имуществени застраховки.

 

Начало