Нов състав на управителния съвет на АБЗ с председател Константин Велев бе избран на редовно годишно събрание на сдружението

Асоциацията на българските застрахователи проведе своето редовно годишно събрание на 19 юни 2019 г. Членовете на сдружението приеха отчета за дейността на АБЗ и програма за следващата година, в която основни акценти са продължаване на политиката на сдружението за подобряване на нормативната среда и бизнес климата и за развиване на дейности, насочени към повишаване на застрахователна култура. На събранието беше избран нов състав и председател на управителния съвет на АБЗ.

 

Новият председател е Константин Велев, изпълнителен директор на ЗАД „Армеец“, който поема позицията от Светла Несторова след нейни два поредни мандата. Досега г-н Велев беше зам.-председател на УС на АБЗ.  

 

„Приемам позицията със съзнание за високата отговорност, която аз и всички колеги от новия управителен съвет поемаме пред нашите членове. През последните години асоциацията се наложи като фактор в икономическия живот в страната, като обединяващо звено при създаването на общи политики за развитие на застрахователния сектор. С приетите от нас стратегия и програма на дейността си поставяме значими цели и съм убеден, че чрез реализацията им ще продължим да допринасяме за устойчивото развитие на бранша и икономически напредък на обществото.“ – заяви Константин Велев.  

 

В състава на  новия управителния съвет влизат:

 

  • Константин Велев, председател на АБЗ, изпълнителен директор на ЗАД "Армеец"
  • Светла Несторова, Председател на УС и Главен изпълнителен директор на ЗEАД "Булстрад Живот Виена Иншуранс Груп“
  • Кирил Бошов, Изпълнителен директор на "Евроинс Иншурънс Груп" АД и Председател на УС на "Еврохолд България" АД
  • Юри Копач, Изпълнителен Директор Търговска мрежа и продажби, член на УС на „Дженерали Застраховане“ АД
  • Габриела Генова, Председател на Управителния съвет и Финансов директор на „Граве България Животозастраховане“ ЕАД
  • Георги Георгиев, Изпълнителен директор на ЗК“ Уника Живот“ АД
  • Глория Димитрова, Главен директор „Пазари“ на ЗАД "Алианц България"

 

Светла Несторова поздрави новия председател на УС с думите: „Не би могло да има по-подходящ избор за председател на АБЗ от Константин Велев заради безспорната му квалификация в застрахователното право и активна позиция в общото, включително и автомобилното, застраховане. Вярвам, че новият управителен съвет е най-балансираният до момента, а секторът е обединен зад стратегически интереси в полза на българските граждани.“

 

 

 

 

 

 

Начало