Нова рубрика на АБЗ "Факт на седмицата" : 2,34% е застрахователното проникване за 2018 г.

В новата си рубрика „Факт на седмицата“ АБЗ ще публикува интересни факти за развитието на застрахователния пазар. Днес ви представяме информация за развитието на  застрахователния пазар в България през последните 20 години, онагледено чрез данните за застрахователното проникване и застрахователната плътност.

Застрахователното проникване, измерено като процент на брутния премиен приход към БВП на страната, за 2018 г. е 2,34% и почти достига своите върхови нива от 2006-2008 г. Въпреки това  стойността е  значително под средноевропейското ниво  на коефициента от 7,2% за 2017 г.

 През 1999 г. коефициентът на застрахователно проникване е 1,28%.  Най-висока стойност отбелязва през 2008 г. с 2,60%, което представлява ръст от 103%. Следват четири години на спад до ниво от 2,06% (т.е. спад от 21% на база стойността на проникването за 2008 г.). От 2013 г. е започнало леко възстановяване на показателят, но все още не може да достигне нивата си от 2008 г., въпреки че самият брутен премиен приход надскача стойността си за 2008 г. още през 2015 г. Това се дължи на значително по-бавния ръст в премийният приход за периода 2008-2016 г. (11%) спрямо ръста в БВП (39%).

За 2018 г. коефициентът на застрахователно проникване е 2,34% и почти достига своите върхови нива от 2006-2008 г.. Въпреки това  стойностите са  значително под средно европейското проникване от 7,2% за 2017 г.

Начало