ОБРЪЩЕНИЕ КОНСТАНТИН ВЕЛЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АБЗ, ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ – 1 ОКТОМВРИ

С видеообръщение председателят на УС на АБЗ Константин Велев поздрави застрахователната общност по повод професионалния празник. Наред с пожеланията за здраве, за мъдрост и търпение, с които да всички да преминат през предизвикателството COVID-19, той подчерта, че застрахователна общност ще продължи да е еталон на професионализъм и отговорност към клиентите и обществото. Константин Велев се обърна към застрахователната гилдия с думите:

„ За първи път в историята на професионалния ни празник „Деня на застрахователя“ няма да го отбележим с традиционната ни среща. Кризата, провокирана от коронавируса,  ни раздели физически. Тя засегна всички сектори в икономиката и нямаше как да не се отрази и върху застрахователния сектор. Намираме се в сложна за всички нас година. Въпреки това застрахователния сектор подходи към тази ситуация с висока обществена отговорност, прояви завидна финансова стабилност.

Не мога да не отбележа изключителната реакция на всички колеги, на целия сектор, още в началото на кризата COVID-19 и извънредното положение. В рамките на дни компаниите трансформираха бизнес процесите си така, че да бъдат в услуга и от полза за своите клиенти. Предложихме им иновативни дигитални решения, нови продукти и услуги, допълнителни облекчения.

С особена гордост трябва да отбележа социалната ангажираност на цялата застрахователна общност. Компаниите се обърнаха към обществото с множество благотворителни жестове в помощ на най-пострадалите, най-нуждаещите си  и най-вече  в подкрепа на здравния сектор, който се оказа на първа линия в битката с пандемията. Но ние , застрахователите, винаги са били „с лице“, към обществените потребности. Традиционният ни конкурс „Застрахователи за обществото“ и стойностните проекти, които участват и тази година него,  са ярко доказателство за това.

Кризата, освен че създава проблеми, открива и нови възможности. Убеден съм, че нашата застрахователна общност ще излезе от нея още по-силна, още по-подготвена за бъдещето и още по-успешна.“

Константин Велев подчерта, че АБЗ ще продължи активно да работи по приоритетите, определени от членовете на асоциацията и изрази благодарността си към членовете на управителния съвет на АБЗ и администрацията й. Той благодари на  всички близо 300 колеги, участници в комисии и работни групи, които неуморно подкрепят дейността на асоциацията със своята експертиза и професионализъм.

 

Линкове към видеообръщението:

Фейсбук страница на АБЗ

LinkedIn страница на АБЗ

Начало