Основни акценти от резултатите на онлайн анкетата на MoitePari.bg и АБЗ „Застраховки Домашно имущество“

Допитването бе реализирано съвместно от финансовия портал MoitePari.bg и АБЗ в периода 25 март-7април 2023 и бе проведено в рамките на кампанията на АБЗ "Застраховки за дома: Запази своя свят". То дава интересен поглед към потребителските нагласи и информираност относно застраховките за дома и по-специално на градското население в активна възраст. Преобладаващата част от анкетираните (85%) приемат имуществената застраховка като начин да защитят финансовата си стабилност и собствеността си в случай на рисково събитие с дома и това е причината да сключат такава. Други водещи причини са рискът от природни бедствия, мотивиращ фактор могат да са и достъпните цени на застраховките. Между 40 и 150 лв. е сумата, която могат да си позволят анкетираните да заделят годишно за застраховане на дома. Според резултатите, градското население в активна възраст в голяма степен застрахова домовете си (60%), като преимуществено хората го правят доброволно (88%), а не в резултат на изискване на банка по повод ипотечен кредит. Потребителската информираност по отношение на имуществените застраховки остава проблематична зона и е възможна бариера пред употребата им. Цели 67% от анкетираните считат, че информираността им относно имуществените застраховки не е достатъчна. Проблемът с недостатъчната информираност е виден и при групата на анкетираните застраховани собственици – близо 1/3 (30%) от тях само донякъде са запознати с условията по тяхната застраховка. Недостатъчното ниво на потребителска информираност би могло да има негативни последици по отношение на потребителската удовлетвореност. Данни сочат, че остават валидни някои „митове“ за застраховането. Един от тях е „застрахователите не плащат“, което е водеща причина да не се сключват застраховки (28%). В действителност, 91% от завелите претенция, са получили обезщетение. Позитивен знак е, че половината от незастрахованите собственици (50%) възнамеряват да сключат имуществена застраховка.

 

Виж повече в нашата публикация!

Начало