Открито е гласуването за номинираните инициативи в конкурса „Застрахователи за обществото 2019г.“

Открито е гласуването за номинираните инициативи в конкурса „Застрахователи за обществото 2019г.“

Тази година седемнадесет проекта ще се състезават за наградите от юбилейното пето издание на конкурса „Застрахователи за обществото 2019“.  Членовете на Асоциацията на българските застрахователи и на Българската асоциация на застрахователните брокери могат да гласуват за предпочитаните от тях инициативи в периода 16-23 септември 2019 г.

Описания на проектите, с които компаниите от застрахователния бранш участват в конкурса, са публикувани на специално създадена платформа за сайта на БАЗБ.  

Право да гласуват имат само членовете на АЗБ и БАЗБ. Всеки член има право на един глас, като посочи своя избор за I-во, II-ро и III-то място. Компаниите не могат Не може да се гласува за собствен проект.

Вотът трябва да бъде изпратен от официален имейл адрес на компанията до АБЗ или БАЗБ на имейл office@baib.bg и/или имейл адрес abz@abz.bg.  Краният срок за гласуване е 23.09.2019 г.

Очакваме вашите гласове!

Начало