Подписан е Меморандум за сътрудничество между УНСС и АБЗ

На официална церемония на 5 декември 2023 г. в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) бе подписан меморандум за сътрудничество межда Асоциацията на българските застрахователи  (АБЗ) и висшето учебно заведение. В споразумението се предвиждат съвместни инициативи с цел подпомагане на обучението на студентите на УНСС, организиране на публични лекции, конференции, академии и дискусии,  възможност за стажове в застрахователни дружества, обмен на информация и изготвяне на съвместни проекти.

От името на Ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров заместник-ректорът по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики проф. д-р Цветана Стоянова обясни, че един от приоритетите на университета е изграждането на партньорски отношения с бизнеса. Тя изрази надеждата, че сътрудничеството с АБЗ ще даде нови възможности за успешно кариерно развитие на студентите.

Председателят на УС на АБЗ Юри Копач, който е и възпитаник на УНСС, подчерта, че именно чрез сътрудничеството между бизнеса и образованието се изгражда мостът към успешното професионално бъдеще на младите хора. „Има много начини, чрез които успешно да подпомогнем образователния процес и най-вече връзката му с практиката. Сред тях са разнообразни дискусионни формати със студентите, организиране на академия за застраховане и осигуряване на възможности за стаж в застрахователните компании. Предлагам да се помисли и за годишна тематична конференция по актуална за сектора проблематика.“ – посочи Юри Копач.

Нина Колчакова, генерален секретар на АБЗ и координатор по меморандума, представи първата инициатива, която АБЗ предприема по споразумението, а именно дарение на 20 броя от юбилейното издание на АБЗ, което включва аналитичния доклад „Застраховането в България – икономически отпечатък и предизвикателства пред развитието“, изготвен от Института по пазарна икономика (ИПИ) по поръчка на АБЗ.  „Такъв доклад за първи път се прави в България, като основната му цел е да се очертае съвкупният икономическия „отпечатък“ на дейностите по застраховането върху вътрешното търсене в националното стопанство. Убедени сме, че той ще бъде изключително полезен и на преподавателите по застраховане и на студентите, тъй като представлява ценен източник на информация за застраховането“, каза Нина Колчакова.

На подписването присъстваха и доц. д-р Валери Апостолов, ръководител на катедра "Човешки ресурси и социална защита", към която се изучава специалност “Застраховане и социално дело” и доц. д-р Галина Димитрова, научен секретар на катедрата. Тя, заедно с доц. д.н. Ирена Маркова, са координатори по споразумението от страна на УНСС. „Участието на практици от застрахователните компании в лекционния процес ще повдигне нивото на обучение на нашите студенти“, каза доцент Апостолов. Доц. д-р Галина Димитрова подчерта, че катедрата вече има 32 години опит в обучението на бакалаври и магистри по специалност „Застраховане и социално дело“. Тя благодари на АБЗ за дарението и посочи, че докладът ще е много полезен за студентите.

Представители на АБЗ посетиха Библиотеката на УНСС и направиха дарението на 20 броя от юбилейното издание на АБЗ, съдържащо доклада „Застраховането в България – икономически отпечатък и предизвикателства пред развитието“ и ретроспективна галерия, проследяваща историческия път на застраховането в България.

 

Начало