Покритието на риска „земетресение“ - част от защита на застраховките за дома

Факт е, че независимо от зачестяващите природни бедствия, продължаваме да не застраховаме имотите си. Под 10% от жилищата у нас са застраховани, а полици се сключват най-вече покрай отпускането на ипотечен кредит. Причините за тази ситуация са многопосочни, но независимо от нагласите ни е важно да си дадем сметка, че няма друг механизъм, освен застраховането, който да възстанови загубите ни във финансово изражение, ако нещо се случи с жилището ни.

България е силно изложена на природни опасности, а като особено рискови са идентифицирани събития като наводнения, земетресения, градушки. Част от защита, която предлагат имуществените застраховки, наред с други рискове, е именно покритието  на риска „земетресение“.  

По отношение на този риск има някои специфики и е важно да сме запознати с тях, за да сме сигурни, че сме адекватно защитени.  Ето на какво трябва да обърнем внимание!

- Проверете дали рискът „земетресение“ е включен в покритието по полицата ви, ако не е – добавете го!

По отношение на риска „земетресение“ застрахователите прилагат най-общо два подхода при формиране на покритието по полиците. При единия вариант, който е и най-масов, рискът "земетресение" е избираем, т.е. включва се към покритието на застраховката по желание и заявка на клиента. Вторият вариант е рискът "земетресение" да е включен в основния пакет с покрити рискове и така при покупка на полица клиентът автоматично е застрахован и за този риск. Когато избирате застраховка за дома, проверете дали рискът „земетресение“ е включен в предлаганото покритие и ако не е – поискайте да бъде добавен. 

- Обърнете внимание, че има практика по отношение на риска „земетресение“ да се прилага принципът на самоучастие

„Самоучастието“ означава, че участвате с определена сума или до определен процент  в размера на обезщетението. Например, ако застрахователната сума по риска „земетресение“ по вашата полица е 50 000 лв., а самоучастието е 2%, т.е. 1 000 лв.  В случай на рисково събитие застрахователят ще поеме горницата над 1000 лв. Обичайно размерът на  самоучастието по риск „земетресение“ е 1-2%.

- Проверете застрахователната сума по риска „земетресение“, ако сключвате застраховка за дома „на лимит“

Обичайната практика е сумата/лимитът по риск „земетресение“ да е еднаква с тази за основните покрития – пожар и природни бедствия. Но все пак на пазара се срещат оферти, основно при полиците „на лимит“, при които е  е възможно лимитът/сумата за риска земетресение да е по-нисък или по-висок от този за пакета с основни рискове.

Независимо от конкретния избор на застраховка за дома, основната предпоставка да сте доволни от нея, е предварително и внимателно да се запознаете с условията на полицата и да изберете такива, които да отговарят на индивидуалната ви ситуация.

Начало