Повечето живозастрахователи покриват „ковид“ риска

Българските застрахователи реагират гъвкаво и адекватно на нуждата на обществото от застрахователна защита във връзка с COVID-19. Преобладаващата част от живозастрахователите и три компании от общо застраховане предлагат различни възможности за своите клиенти – това сочат резултатите от проучване на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) сред членовете й.

Пет от животозастрахователните компании и една от общо застраховане са посочили в отговорите си, че за тях „ковид“ не е изключен риск. Това означава, че той се третира като стандартна инфекция и е покрит по полици, предвиждащи обезщетения, свързани със заболяване. Размерът на обезщетенията или плащанията зависи от условията по конкретната полица. Други застрахователи посочват, че предлагат продукти с включено „ковид“ покритие или такова може да се добави по желание на клиента.

Сред вариантите, предлагани на пазара са: рискови застраховки „Живот“, застраховки „Заболяване и злополука“, като освен за групови (за работодатели), има оферти и за индивидуални застраховки. Най-общо, по тях покритията (основни и допълнителни) са за смърт в резултат на заболяването, обезщетения (дневни пари) за болнично и домашно лечение, обезщетения за временна нетрудоспособност, има и оферти за покрития на трайно намалена или загубена трудоспособност в резултат на заболяването. Някои застрахователи предлагат покрития и за медицински разходи (медикаменти, прегледи и изследвания вкл. тест за корона вирус). Има здравни застраховки, които включват ковид риска. Предлагат се и застраховки „Злополука за учащи се, деца и персонал в учебни и детски заведения“ с такова покритие.

Условията и размерите на обезщетенията са различни в зависимост от условията по полицата. Например, дневните плащания за престой в болница могат да варират от 10 до 50 лв. на ден, има различни ограничения/изрични условия по отношения на максималния броя дни престой.

За хората, планиращи пътуване извън страната, е налице възможност да си осигурят застрахователна защита, включваща риска „ковид“. Има общозастрахователни компании, които предлагат такава по застраховки „Помощ при пътуване в чужбина“ и „Отмяна на пътуване“. При първия вид застраховка се покриват медицинските разходи, свързани с диагностицирането и лечението от „ковид“ в чужбина. По втората се изплаща обезщетение според условията по полицата, например – отмяна на пътуването поради карантина, домашно лечение или хоспитализация в резултат на заболяване от ковид и други.

Тъй като отделните застрахователни оферти се различават, съветът ни към потребителите е при избор да проучат различните пазарни предложения, да се запознаят с покритите рискове, застрахователните суми и други условия по полицата. Така ще могат да направят информиран избор, съответстващ на личните им предпочитания и нужди.

Начало