Председателят на АБЗ Светла Несторова с награда за цялостен принос в развитието на българското застраховане

Светла Несторова – председател на Управителния съвет на Асоциацията на българските застрахователи и Главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“, бе удостоена със специалния приз на Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски“ за цялостен принос в развитието на българското застраховане.

Наградата беше връчена на г-жа Несторова от бившия вицепремиер и министър на икономиката г-жа Лидия Шулева на официална церемония, която се проведе на 30 май 2019 г. в хотел „Маринела“ по случай традиционните годишни награди "Застраховател на годината", "Пенсионноосигурително дружество на годината", "Застрахователен брокер на годината“ за 2018 година.

Организатори на престижното събитие са Висшето училище по застраховане и финанси, Асоциацията на българските застрахователи, Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски” и Българската асоциация на застрахователните брокери.

Високият приз е знак за признание за висок професионализъм и отдаденост на развитието на застрахователната индустрия. През годините Светла Несторова  активно работи за повишаването на информираността на обществото за смисъла от сключването на застраховка като достъпен инструмент за защита от широк спектър рискове, както и за финансово планиране. Също така подкрепя различни инициативи с фокус върху устойчивото развитие на Българската застрахователна индустрия в общата рамка на единния пазар на ЕС.

 

Повече за наградата:

Специалният приз „Цялостен принос в развитието на българското застраховане“ е учреден през 1999 г. и се връчва ежегодно на заслужили експерти, мениджъри и лидери в своя сектор, които се ползват с авторитет и добро име в професионалните среди, притежават висок и признат от гилдията професионален, административен и управленски опит, със своята икономическа активност са допринесли за развитието на организацията и бизнеса, имат значителна публична ангажираност и принос за развитието на българското застраховане, като политики, добри практики, законодателни инициативи и дигитални проекти, донорски програми, социални инициативи, подпомагане на академични проекти и студентски практики, имат принос в развитието на персонала и инвестирането в човешки капитал, подкрепят иновативни програми за продължаващо обучение, повишаването на квалификацията, участието в социални програми и социални мрежи, насърчават бизнес етиката и корпоративната социална отговорност.

 

Начало