Председателят на АБЗ Светла Несторова участва в кръгла маса „Нови икономическа криза в България – кога и защо?“

Какви са предизвикателствата пред българската икономика, има ли индикации за навлизане в етап на криза и кои са най-адекватните мерки за адресиране на проблемите дискутираха водещи икономисти, представители на държавни институции и академичните среди по време на кръглата маса, организирана от ВУЗФ на 26.02.2019 г.

Небанковият финансов сектор често остава извън фокуса на анализаторите, но той, като част от финансовата ни система и икономиката, има да решава сериозни предизвикателства. „Застрахователната индустрия следва да се разглежда като фактор за икономическата стабилност на държавата - подчерта Светла Несторова – най-малкото, защото, на практика, всички български домакинства имат поне една застраховка, като задължителната ГО.  Според нея тежките регулации в сферата на застраховането създават  пречки пред бизнес развитието. Сред факторите, които оказват значимо влияние върху перспективите за икономическо развитие, е демографският. Адресирането му предполага разработване и прилагане на дългосрочни мерки, сред които са „внос на работна ръка“, образование и инвестиции.

 

Начало