Председателят на АБЗ Светла Несторова взе участие във форума „Метаморфозите на един сектор – дигиталният свят на финансите“

21-то издание на финансовия  технологичен форум „Метаморфозите на един сектор – дигиталният свят на финансите“, 10 април 2019 г., се проведе със съдействието на АБЗ. Светла Несторова бе модератор на панела  „Дигитализацията в действие – разширяващите се хоризонти на иновациите“, в който участваха водещи експерти в областта на дигиталните технологии и финансите.  

В своето изказване председателят на АБЗ заяви: „Съвременният бизнесът е изправен пред сериозни предизвикателства и да се развива трябва да е способен да отговаря и то по устойчив и високоадаптивен начин на нуждите на модерните потребители, като предложи качество, удобство, бързина и сигурност и най-вече уникални/индивидуални за клиента услуги и преживяване.   Тази фундаментална промяна на начина, по който бизнесът работи, може да се постигне само чрез интегриране на новите дигитални технологии във всички сфери на бизнеса, чрез цялостна дигитална трансформация“. 

Акцентите на панела бяха насочени именно към  възможностите на новите технологии за дигитално трансформиране на бизнеса и за адресиране на новите дигитални заплахи за сигурността, като бяха представени ползите от внедряването на технологии като Облачни услуги, Интернет на нещата (IoT), Изкуствен интелект и машинно самообучение.

Начало