При оживен интерес премина гост-лекцията на АБЗ за застраховането в България във ВУЗФ

На 15 ноември 2023 г. АБЗ представи аналитичния доклад „Застраховането в България – икономически отпечатък и предизвикателства пред развитието“ пред преподаватели и студенти от ВУЗФ, а в последвалата дискусия бяха коментирани теми, свързани с актуалната пазарна проблематика, по-пълноценното използване на застрахователните механизми за обществена защита и перспективите за развитие.

Събитието бе открито от проф. Юлия Добрева, зам.-ректор на ВУЗФ и Юри Копач, председател на Управителния съвет на АБЗ. В приветствените си думи Юри Копач подчерта, че през годините партньорството между  АБЗ и ВУЗФ се е превърнало в традиция, а отношенията им са пример за работеща връзка между образованието и бизнеса. Той посочи, че независимо от фундаменталното значение на застрахователния сектор за икономическото развитие и системната стабилност, има нужда да се стимулира общественият разговор за ролята и смисъла му.

Вярвам, че именно ние – професионалните и академичните среди – трябва да „изнесем“ този разговор в общественото пространство.  Аналитичният доклад ни дава тази солидна база, на която да стъпим. Но основното е, че го започваме заедно, в партньорство – защото това е смисленият начин да се адресират сложни процеси в глобалния свят“, подчерта Юри Копач. Той връчи като дарение за библиотеката на университета копия от юбилейното издание на АБЗ, включващо аналитичния доклад и ретроспективна галерия, проследяваща историческия път на застраховането в България.

Основните резултати и изводи на аналитичния доклад представи Росица Вартоник, съветник на АБЗ. Тя посочи, че въпреки възходящото развитие, секторът все още остава на по-ниски нива от други европейски пазари. Застрахователното проникване у нас се движи в границите от 2 до 2,4% през годините, докато средното за Европа ниво е 7,4%. Всъщност, тези данни очертават и границите на нереализирания потенциал на нашия пазар, подчерта тя. Заедно с това, прегледът на различни аспекти на пазара и дейности на застрахователите, ясно сочи, че у нас механизмите на трансфер на риска се използват непълноценно и в резултат цената на възстановяването от неблагоприятни събития практически се носи от държавния бюджет, бизнеса и домакинствата.

В последвалата  оживена дискусионна част Юри Копач, председател на АБЗ, и Веселин Ангелов, член на УС на АБЗ, коментираха въпроси, поставени от присъстващите студенти. Сред обсъжданите теми бяха проблемът с ниския дял застраховани имоти у нас, подходите за решаването му и възможностите на държавата да повлияе на процеса, причините за ниското  застрахователно проникване и необходимостта да се повишава финансовата грамотност сред хората, като един от начините да се повлияе позитивно на ситуацията.

Начало