При силен интерес премина семинарът на тема „МСФО 17 Застрахователни договори“ , организиран от АБЗ

Над 70 участници от застрахователни компании и от КФН присъстваха на  семинара на тема „МСФО 17 Застрахователни договори“. Обучението бе организирано от Асоциация на българските застрахователи (АБЗ)  съвместно с одиторски дружества Захаринова Нексиа ООД и Ейч Ел Би България ООД.  представиха най-актуалните и важни аспекти на стандарта, свързани с предстоящото му въвеждане.

Семинарът бе открит от Светла Несторова, председател на АБЗ, която коментира, че с МСФО 17 се въвежда, на практика, нова философия по отношение на финансовото отчитане на  застрахователните договори  и това представлява предизвикателство не само към българската, но и към  застрахователна индустрия в световен мащаб.  Тя подчерта, че настоящият семинар е израз на политиката на АБЗ да подпомага своите членове, като предлага професионални обучения по актуални за индустрията теми.

Лекторите Татяна Битунска и Станислав Войновски  представиха и дискутираха с аудиторията следните теми:

-        Основни изисквания по стандарта - BEL, Risk adjustment, CSM, Деривати и други стандарти, Взаимодействие между компонентите.

-        Основни подходи - Основен модел, Опростен модел, Модел на вариращи възнаграждения / такси (fee).

-        Групиране. Класифициране. Презастраховане.

Начало