Проучване на MoitePari.bg и АБЗ: Недостатъчната информираност е водещата причина да не сключваме застраховка „Живот“

 

Сайтът MoitePari.bg и Асоциация на българските застрахователи проведоха проучване, имащо за цел да установи нагласите на потребителите към животозастрахователните продукти. То бе извършено в периода 23.02-07.03.2022 г., в онлайн среда, като в него взеха участие общо 371 участника. Лек превес сред анкетираните имат жените, а основната възрастова група на участниците е между 45-54 г. (34%).

 

  • Липса на интерес към застраховка „Живот“, заради липсата на информираност

Проучването изследва нагласите, както на онези, които са сключили застраховка „Живот“, така и на онези, които по една или друга причина нямат такава. Резултатите показаха, че преобладаващата част от анкетираните (63%) нямат сключена застраховка „Живот“. Причината за това е, че анкетираните не са достатъчно информирани по отношение на този вид застраховки и съответно не са запознати с ползите от тях. 40% посочват този аргумент, като основна причина към днешна дата да нямат сключена „Живот“. Други мотиви, които откроява проучването са: липсата на необходимост от такава застраховка (28%) и липсата на средства за тази цел (26%).

Проучването показва, че онова което би накарало анкетираните да сключат застраховка „Живот“ е за да обезпечат себе си и близките си при възникване на непредвидени събития, свързани с живота и здравето (41%). На второ място се нареждат онези, които не биха сключили застраховка (30%), а на трето онези, които биха сключили, ако научат повече за животозастраховките и ползите от този застрахователен продукт (12%).

Сумата, която анкетираните биха могли да си позволят да плащат всеки месец за получаване на животозастрахователно покритие е в размер на 50 лв. (44%).

 

  • Сключваме застраховка „Живот“ във връзка с изплащане на банков кредит

Проучването сочи, че 37% от анкетираните са сключили застраховка „Живот“, като преобладаващата част от тази група има такава във връзка с изплащане на кредит и неговото обезпечаване (32%). С малка разлика от тази група са потребителите, които сами са осъзнали необходимостта и предимствата от сключване на застраховка „Живот“, като са избрали инвестиционна застраховка, с цел да получат едновременно рисково покритие и да извлекат полза (под формата на доходност) от инвестиционната компонента на този тип застраховка (27%). На трето място се нареждат анкетираните, който притежават класическа спестовна застраховка „Живот“ (21%).

Основният мотив, който е бил водещ, за да бъде сключена застраховката е с цел подсигуряване на семейството при възникване на непредвидени ситуации (31%). На следващо място, като мотив се нарежда постигане на предварително определени житейски цели (21%), както и онези, които са сключили застраховка „Живот“, за да отговорят на задължително изискване на банката, във връзка с отпускане на кредит (19%).

По отношение избира на застрахователна компания, резултатите от проучването показват интересна закономерност за онези, които са сключили застраховка „Живот“, като преобладаващата част посочват, че изборът им е бил в резултат на предложение на банката, във връзка с отпускане на кредит (32%). На второ място се нареждат онези, които са направили своя избор, избирайки застрахователна компания с традиции в застраховането (21%) и на трето място са онези, които са избрали такава след предложение на застрахователен брокер/ агент (19%).

Близо половината от сключилите застраховка „Живот“(48%) заявяват, че притежават високо ниво на информираност и са добре запознати с всички условия по сключената от тях застраховка – покрити рискове, изключения (случаи, при които застрахователят не дължи обезщетение), формиране на застрахователни плащания и др. Все пак над половината от притежателите на полици „Живот“ не са изцяло запознати с условията по тях, което може да доведе до потребителска неудовлетвореност в бъдеще.

Финансовите възможности и готовността за заплащане на месечна сума по застраховка „Живот“ се оказва една и съща, както при онези, които нямат животозастраховка, така и при останалата група анкетирани. Сумата от 50 лв. на месец се посочва като разход по нея сред преобладаващата част от групата, която притежава такава застраховка (29%). Между 50 и 100 лв. заделят всеки месец близо 16% и също толкова не са запознати с месечният разход, който правят.

Проучването на Moite Pari.bg и АБЗ е  част от дейностите от информационната кампания на АБЗ „На фокус: животозастраховане“, в която двете организиции си сътрудничат.

 

 

Начало