Ръководството на АБЗ проведе работна среща с Министъра на туризма г-жа Ангелкова на 03.04.2020 г.

На срещата, проведена по покана на министър Ангелкова, присъстваха  председателят на УС на АБЗ Константин Велев, Кирил Бошов, член на УС на АБЗ и Нина Колчакова, генерален секретар на АБЗ.

В разговора бяха обсъдени начини за действия, които да обезпечат застраховки за туроператорите в условията на извънредно положение  заради пандемията с COVID-19 и във връзка със случаи на прекратяване на полицата от застраховател. Конкретно бяха дискутирани случаите на изпратени писма  от „ЗАД Армеец“ АД прекратяване на застраховката „Отговорност на туроператора“.

Г-н Велев коментира, че всеки застраховател прави текущ анализ на риска и на тази база взема индивидуални за компанията решения. В никакъв случай от решенията на една компания не би следвало да се прави извод за политиката на целия застрахователен пазар. Той поясни, че някои от туроператорите с прекратена застраховка вече са  сключили нова такава към друг застраховател. По отношение на прекратените застраховки, той подчерта, че застрахователят е в отговорност до момента на тяхното прекратяване, съгласно покритието на застраховката.

Застрахователите се присъединяват към препоръките на Министерството на туризма за ползване на ваучери за отлагане на пътуванията, вместо потребителите да изискват връщане на сумите от туроператорите.

 

Начало