С нова интернет страница АБЗ посреща своята 25 годишнина

На 1 октомври 2017 г. Асоциацията на българските застрахователи отбелязва своя юбилей – 25 години от основаването си – с редица събития и информационни материали. На този повод е посветена и новата интернет страница на асоциацията – www.abz.bg

Създването й  е продиктувано от желанието на АБЗ да предоставя полезна и интересна информация не само на своите членове, но и на широката публика. Затова освен нова визия и функционалности, сайтът предлага ново и актуално съдържание.  Страницата ще бъде актуализирана и обогатявана редовно, така че да е максимално полезна за своите посетители.

Сред основните нововъведения по отношение на съдържанието са:

-           Редовни периодични анализи на българския и европейския застрахователни пазари.  Те ще бъдат публикувани в раздел „Застрахователен пазар“.  Представляват ценен източник на информация както за професионалисти от застрахователния сектор, така и за финансови и икономически експерти и анализатори, за медиите, учащи се и други заинтересовани лица.

На страницата може да бъде намерен първият анализ „Развитие на застрахователния сектор в България през първите пет месеца на 2017 г.“

-          Полезна информация за потребителите

Създаването на раздел „За потребителя“ е в резултат на стремежа на АБЗ да работи още по-активно за повишаване на застрахователната култура в страната и така да допринася за повишаване на индивидуалното и обществено благосъстояние.  В раздела редовно ще бъдат публикувани материали, които на достъпен и ясен език да разясняват спецификите на застрахователната дейност и да дават отговори на актуални за потребителите въпроси, свързани с ползването на застрахователни продукти и услуги.

Първите шест статии с полезна за потребителите информация могат да бъдат намерени в раздел „За потребителя“.

-          Актуална и богата библиотека с нормативни актове в областта на застраховането

Раздел „Нормативна база“ систематизира цялото българско и европейско законодателство в областта на застраховането.

Изцяло обновена е информацията за АБЗ, нейната история, цели и дейност. В раздел „Новини“ ще бъде публикувана редовно актуална информация за дейността на асоциацията и нейните членове, както и по важни за застрахователния сектор въпроси.

Новата интернет страница има и отделна част само за членове на АБЗ, като по този начин ще бъде допълнително улеснена комуникацията между членовете, управителните органи на асоциацията и секретариата.

Страницата е с две езикови версии – българска и английска, като последната е в процес на допълване с преводно съдържание. По този начин информацията за дейността на АБЗ и развитието на българския застрахователен пазар ще бъде лесно достъпна за всички заинтересовани лица извън рамките на страната.  

Начало