С образователния тест-игра „Без грешки на пътя“ стартира кампанията „Заедно за безопасността на децата на пътя“

 

ГД „Национална полиция“ - МВР, Гаранционен фонд и Асоциацията на българските застрахователи са партньори в инициативата.

Поведението на децата на пътя не може да се сравнява с това на възрастните - те възприемат заобикалящата ги среда по различен начин, по-бързо и по-често се разсейват. Това ги прави особено уязвими. Децата се нуждаят от възможно най-голяма защита и подкрепа, затова е важно отрано да се изграждат умения и навици, които да им помогнат да живеят спокойно и в безопасност.

С кампанията „Заедно за безопасността на децата на пътя“ и образователния тест-игра „Без грешки на пътя организаторите ГД „Национална полиция“ - МВР, Гаранционен фонд (ГФ) и Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) призовават за повишено внимание на пътя и предлагат ангажиращ начин за подобряване на знанията и уменията на децата по отношение на правилата и безопасното поведение на пътя. 

Образователният онлайн тест „Без грешки на пътя“ е ориентиран към малките участници в пътното движение. Достъпен е свободно чрез сайта на Асоциацията на българските застрахователи – https://roadsafetyiq.abz.bg/, а в периода 16 ноември – 7 декември  2022 г. ще се проведе игра с награди на база на теста. Деца и родители, учебни заведения, образователни, културни и други организации могат да се включат в играта като решат теста „Без грешки на пътя“. Участниците трябва да открият дали има грешки и да посочат какви са те в десет ситуации на пътя, представени чрез картинки в онлайн теста. Освен да проверят и обогатят познанията си за основните правила за безопасност на пътя, те ще могат да участват и в томбола с награди. Ето какви са те:3 ваучера от магазин за техника/книжарница, всеки на стойност 100 лв. за индивидуални участници и 3 ваучера от магазин за техника/книжарница, всеки на стойност 200 лв. за групови участници (детски градини, училища, образователни организации и други). Условието за включване в томболата е участниците решат теста „Без грешки на пътя“ в периода 16 ноември – 7 декември 2022 г. и подадат свой адрес на електронна поща. Печелившите ще бъдат определени на 9 декември 2022 г.

Образователният онлайн тест „Без грешки на пътя“ остава свободно достъпен и след периода на играта, така че всеки, който има интерес и желание може да го ползва в работата си с деца.

Кампанията „Заедно за безопасността на децата на пътя!“ е международна инициатива, която обединява държавни институции от сферата на пътната безопасност, застрахователни асоциации и други организации от осем европейски държави - Австрия, България, Хърватия, Унгария, Полша, Румъния, Словакия и Словения. Участниците в нея реализират различни инициативи и дейности, насочени към пътната безопасност и целящи да бъде опазено най-ценното за всички нас – здравето и живота на нашите деца.

 

Повече за образователната игра-тест „Без грешки на пътя“

Освен да проверят и обогатят познанията си за правилата за пътна безопасност, с решаване на теста „Без грешки на пътя“ участниците могат да се включат в томбола с награди!

Мисията ви е да откриете дали има грешки и да посочите кои са те в 10-те ситуации на пътя, представени в теста.

Кой може да участва?

-  Индивидуално участие: дете/възрастен

-  Групово участие от името на организация: детски градини, училища или отделни класове, образователни и културни организации, работещи с деца и други.

  • При регистрацията за участие в края на теста има обособени отделни полета съответно за индивидуално и за групово участие.
  • Наградите от томболата са различни за двете категории участници и ще се теглят отделно.

Какъв е периодът на играта?

-  Играта ще се проведе в периода 16 ноември – 7 декември  2022 г.

Какви са наградите?

-  За индивидуално участие: дете/възрастен: 3 ваучера от магазин за техника, всеки на стойност от 100 лв.

-  Групово участие от името на организация: 3 ваучера, всеки на стойност от 200 лв. от магазин за техника/книжарница

Как да участвате?

-  Отговорете правилно на 10-те въпроса от теста „Без грешки на пътя“ и съберете максималните 10 точки!

-  За индивидуални участници: Подайте точен адрес на електронна поща за връзка в посоченото поле в края на теста. Така ще се включите в томболата и имате шанс да спечелите един от 3-те ваучера, всеки на стойност от 100 лв.

-  Групово участие от името на организация: Подайте името на организацията, броя деца, участвали в решаването на теста и  точен адрес на електронна поща за връзка в посоченото поле в края на теста. Така ще се включите в томболата и имате шанс да спечелите един от 3-те ваучера, всеки на стойност от 200 лв.

Имате възможност да индивидуализирате и свалите грамота за постигнат максимален резултат в теста.

Как и кога ще се теглят наградите?

-  Томболата ще се разиграе само сред участниците, попълнили теста в периода 16 ноември – 7 декември 2022 г., постигнали максимален резултат от 10 точки и подали свой коректен е-мейл адрес.

-  Тегленето на наградите ще се проведе на 9 декември 2022 г. То ще се извърши автоматично на случаен принцип чрез специализиран софтуер.

-  Печелившите ще бъдат уведомени чрез съобщение от АБЗ, изпратено до съответния  печеливш e-мейл адрес. 

 

Начало