Средно ниво на познания за животозастраховането от 9,1 точки постигнаха участниците в играта на АБЗ „Твоето застрахователно IQ: Живот“.

На 10 април 2022 г. приключи играта-тест на АБЗ „Твоето застрахователно IQ: Живот“.  В нея се включиха 1349 участници от цялата страна , а високата бройка говори за голям интерес към образователната инициатива.  Средният постигнат резултат е 9,1 точки или средно ниво на животозастрахователни познания. 1 216  участници са с резултати средно и високо ниво на застрахователни познания и са включени в томболата с награди – 3 ваучера на стойност 200 лв. всеки.

Печеливши са следните участници:

Светослав Стоилов, гр. София

Мими Йорданова, гр. Разград

Жулиета Пенчева, гр. Сливен

 

Високо животозастрахователно IQ имат 33% или 443 души от решилите теста с резултати между 11-14 точки. Най-масово e средното ниво, което са постигнали 57% от участниците, а ниско ниво на познания имат 10% от включилите се в играта.

Интересна е съпоставката с резултатите с тези от проведената преди години игра-тест за проверка на нивото на общи застрахователни познания. Явно животозастраховането остава област, която в по-голяма степен затруднява хората – в тазгодишното издание на играта делът на лицата с ниски познания е 10%, а в предишното е бил 7%. Общият резултат на всички участници през 2021 г. също е малко по- висок – 9,2 точки - в сравнение с този за животозастраховането от 9,1 точки.

Образователният тест на АБЗ „Твоето застрахователно IQ: Живот“ остава достъпен чрез сайта на асоциацията и след приключване на играта, за да се даде възможност на всеки заинтересован да провери и подобри познанията си за животозастраховането.

Тестът е разработен като  част от активностите в рамките на кампанията на АБЗ „На фокус: животозастраховане“.

Начало