Срещу COVID-19: Застрахователният сектор се обърна към обществото и своите клиенти с множество дарения и жестове на добра воля

Пандемията COVID-19 и въведените извънредни мерки изправиха всички нас пред тежки предизвикателства, за които не съществуват готови решения. Тази ситуация беше и продължава да е тест – за адаптивността и  стабилността на бизнесите, но също и за съпричастността  им и грижата към обществото. Тест, който застрахователната индустрия премина с успех. 

През този труден период застрахователните дружества се обърнаха към обществото с множество жестове на добра воля и дарения в помощ на най-пострадалите и в подкрепа на здравния сектор и на други сектори, които се оказаха на първа линия в битката с епидемията. Компаниите осигуриха безплатни застраховки срещу риска COVID-19 за медици и здравни работници от цялата страна и за служителите на МВР. Направиха дарения на медицинско и болнично оборудване за множество болници в страната, осигуриха предпазни и защитни средства. Подпомогнаха провеждането на дистанционното обучение на нуждаещи се деца с дарения за компютри и комуникационна техника. Вижте повече за благотворителните дейности на компаниите.

Като сектор от системно значение за обществото и икономиката с въвеждането на извънредното положение  застрахователите трябваше да реагират максимално бързо с мерки, които да осигурят непрекъсваемост на процесите и ефективно функциониране по всички линии на бизнес. В рамките на часове и дни застрахователните компании успяха да  трансформират бизнес процесите си така, че без прекъсване да продължат дейността си и да обслужват клиентите си при спазване на най-високи предпазни здравни мерки. Застрахователите влязоха в интензивна комуникация със своите клиенти и предложиха редица иновативни дигитални решения, с които да ги подпомогнат.

Понижената стопанска активност, породена от кризата  COVID-19  беше и продължава да е изпитание и за бизнесите, и за хората.  В тази ситуация застрахователният сектор ясно демонстрира своята ангажираност и отговорност към клиентите и обществото. Без да има наложени нормативни изисквания, компаниите предоставиха на добра воля редица облекчения и услуги за своите клиенти. Те са различни за отделните компании, в зависимост от  вътрешната им политика, нуждите на клиентите и спецификата на застрахователните продукти. Сред тях са облекчени процедури и удължени срокове за завеждане на претенции, удължаване на срокове за премийни плащания, запазване на застрахователни покрития за полици, които не са били платени поради извънредното положение, индивидуален подход към нуждите на клиентите, разнообразни дигитални решения за завеждане на щети, дистанционни огледи, сключване и подновяване на полици, плащания на вноски, онлайн консултации и др. Вижте повече за различните прояви на добра воля на компаниите.

Застрахователите реагираха бързо и адекватно на нуждите на обществото от защита, като разработиха и предложиха застрахователни продукти и покрития срещу риска COVID-19. На пазара се предлагат застраховки за корпоративни (работодатели) и индивидуални клиенти, които покриват диагностика на COVID-19, лечение и болничен престой, загуба на живот. Има застраховка в подкрепа на БГ туризма за гарантиране на издадените ваучери от туроператорите за отменените пътувания. Българските туристи при пътуване в чужбина могат да закупят застраховки, покриващи риска COVID-19.

Начало