Стартира шестото издание на конкурса „Застрахователи за обществото“ – съвместна инициатива на АБЗ и БАЗБ

За шеста поредна година БАЗБ и АБЗ организират конкурса „Застрахователи за обществото“. Превърнал се в традиция, с която почитаме нашия професионален празник „Деня на застрахователя“,  чрез конкурса и тази година  ще бъдат отличени компаниите с най-голям принос към обществото. А застрахователитe имат и допълнителни поводи за гордост – в условията на пандемията COVID-19 реагираха с отговорност и съпричастност към нуждите на обществото.

През годините конкурсът се утвърди като знаково за общността събитие, чрез което компаниите могат да представят пред публиката своите инициативи и проекти в полза на обществото.  В предишните пет издания на конкурса в двете асоциации постъпиха многобройни интересни кандидатури на каузи и проекти в сферата на Корпоративната социална отговорност, които с  гордост обявихме и наградихме. Тази година се очаква още по-активно участие и още по-висок брой подадени проекти.

Как можете да участвате?

Всяка застрахователна компания и застрахователен брокер, които биха желали да представят своя реализирана кауза или проект в сферата на Корпоративната социална отговорност,биха могли да го направят като изпратят попълнена форма за участие на имейл адрес abz@abz.bg и/или office@baib.bg до 25.09.2020 г.

На 26.09.2020  г. информация за всички подадени кандитатури с кратко описание  ще бъде публикувана на специално създадената платформа за сайта на БАЗБ  и на сайта на АБЗ в раздел "Застрахователи за обществото 2020“. В периода 26-30 септември членовете на БАЗБ и АБЗ ще могат да разгледат каузите и проектите на участниците. Гласуването ще се проведе в същия период, като всеки един от членовете  на АБЗ и БАЗБ има право на един глас за 1-во, 2-ро и 3-то място. Традиционно победителите в  конкурса „Застрахователи за обществото“ ще бъдат обявени на 1 октомври 2020 г.

Предвид епидемичната обстановка за първи път в историята на конкурса няма да се проведе присъствена церемония за връчване на наградите. Победителите ще бъдат оповестени  пред широката публика чрез комуникационните канали на АБЗ и БАЗБ.  

Важни дати:

  • Представяне на проекти от кандидатите: 25.09.2020 г.
  • Гласуване: в периода 26-30.09. 2020 г.
  • Обявяване на победителите: 01.10.2020 г.

Вярваме че с тази инициатива, не само ще отдадем заслуженото на нашите колеги и техните постижения, но и се надяваме да бъде мотивация и вдъхновение за започването на нови инициативи в полза на българското общество.

 

Още за конкурса „Застрахователи за обществото“

 

  • Защо проект в сферата на Корпоративната социална отговорност (КСО)?

Корпоративната социална отговорност (КСО) е един от стълбовете на съвременното проспериращо общество. Всяка застрахователна компания и брокер могат да открият или да създадат своя кауза, с която да допринесат в различни сфери на обществения живот. Като застрахователи ние имаме не само бизнес, но и социална функция и ангажимент към едно по-добре информирано и със защитени права и сигурност общество.  По тази причина смятаме, че нашият бранш следва да се развива спрямо очакванията и изискванията на нашите клиенти, служители, партньори, общественост.

 

  • Какво е за нас социална отговорност?

Ние вярваме, че една организация въздейства със своите решения и действия върху обществото и околната среда. Именно за това, социалната отговорност може да бъде реализирана само чрез прозрачност и етично поведение, за да допринесе за устойчивото развитие и благополучие на обществото.

 

  • Защо тази награда е важна за застрахователния бранш?

Наградата „Застрахователи за обществото“ цели да отличи социално-отговорните  инициативи, които застрахователните компании и брокери са реализирали през изминалата година, да отдаде дължимото признание за приноса им към общественото развитие и подобряване на жизнената среда. Наред с това, конкурсът  демонстрира високата степен на ангажираност на застрахователите към нуждите на обществото и  последователно провежданите им политики за корпоративна социална отговорност.  

Начало