Студенти от Стопанския факултет на СУ търсиха решения за повишаване на застрахователното проникване у нас по време на гост-лекцията на АБЗ

На 20 ноември 2023 г. АБЗ представи аналитичния доклад „Застраховането в България – икономически отпечатък и предизвикателства пред развитието“ пред студенти от Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. По време на гост-лекцията бе проведено дискусионно занимание със студентите, които трябваше да определят основните причини за ниското застрахователно проникване у нас и да предложат начини да се адресира този проблем.

Събитието беше открито от  доц. д-р Атанас Георгиев, декан на Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Пламен Шинов, зам.-председател на Управителния съвет на Асоциацията на българските застрахователи. В приветствените си думи той подчерта необходимостта и смисъла от тясното сътрудничество между бизнеса и образованието като мост към професионалното бъдеще на младите хора. Зам.-председателят на АБЗ връчи на доц. д-р Атанас Георгиев в дарение за университета копия от юбилейното издание на АБЗ, включващо аналитичния доклад и ретроспективна галерия, проследяваща историческия път на застраховането в България.

Основните резултати и изводи на аналитичния доклад представи Нина Колчакова, генерален секретар на АБЗ. Отличаващо за изследването е, че то оценява съвкупния икономическия отпечатък на дейностите по застраховането, като отчита всички направления на приноса му за икономическото и общественото развитие, посочи тя. Въпреки възходящото развитие, българският застрахователен сектор остава на по-ниски нива от средните в Европа, като особено видими са разликите по отношение на пазарната структура с доминацията на автомобилното застраховане. Прегледът на различни аспекти на пазара и дейности на застрахователите, ясно сочи, че у нас механизмите на трансфер на риска се използват непълноценно и в резултат цената на възстановяването от неблагоприятни събития практически се носи от държавния бюджет, бизнеса и домакинствата.

Очертаната в доклада ситуация в българското застраховане провокира интереса на студентите, а въпросите им бяха коментирани от Пламен Шинов, зам.- председател на АБЗ, Веселин Ангелов, член на УС на АБЗ и Нина Колчакова, генерален секретар на АБЗ.

В рамките на събитието се проведе дискусионно занимание със студентите, които влязоха в ролята на застрахователи и търсиха решения на проблема с ниското проникване по линия на имущественото застраховане. Изводите им за причините за тази ситуация и предложенията им  за адресирането им  кореспондираха с тези на застрахователната гилдия, стана ясно в края на заниманието. Предложените решения бяха фокусирани върху повишаването на застрахователната грамотност и потребителска информираност чрез обучения и информационни кампании, разработването на нови продукти и канали за продажба с цел улесняване на потребителите, адресирането на устойчиви обществени нагласи към застраховането и повишаване на доверието към сектора. 

Начало