Светла Несторова, АБЗ пред БНР-Радио София: „ Информираният избор е от полза и за потребителите, и за застрахователите“

Темата за здравните застраховки бе акцент в интервюто на Светла Несторова, член на УС на АБЗ, за БНР-Радио София. Тя посочи, че интересът към здравните застраховки се увеличава през последните години равномерно и дори по време на икономическа криза не се отчита спад. Очевидно този продукт е необходим на хората без оглед на това дали се преминава през период на пандемия или не. Българите разбират, че здравната грижа, осигурена чрез НЗОК, не  може да покрие разходите за здраве, които реално имат. Всъщност, България е една от страните  в Европа с най-висок дял на личните, допълнителни плащания за здраве. Затова хората търсят решения. Допълнителните здравни застраховки са прекрасно решение, но те също имат своите ограничения, включително и защото застрахователите няма как да заместят всички дефицити на проблемната здравна система.  Към момента основен недостатък  е обичайно груповият характер на  здравните застраховки, по правило ти се сключват от работодател, а пазарът за индивидуални клиенти все още остава твърде ограничен. Една от причините за това положение е неяснотата какво се покрива от НЗОК и какво не, а това прави много трудно ценообразуването при индивидуалните застраховки. Друга пречка е така нар. „негативна селекция“, която води до по-голяма предпазливост от страна на застрахователите при предлагане на индивидуални здравни застраховки. „Вярвам, че пазарът за здравно застраховане ще се развива и за индивидуалните клиенти, просто защото нуждата е огромна.“ – подчерта Светла Несторова.

Тя се обърна към потребителите със съвет да се информират подробно, преди да закупят каквато и да е застраховка. „Трябва да зададете всички ключови въпроси, да прочетете условията, да си изясните за какво си давате парите и какво получавате срещу това. Само информираният потребител може да се възползва пълноценно от своята застраховка.“- посочи тя. Несторова поясни, че информираният потребител е ценен и за самия застраховател, защото така очакванията се срещат с услугата, която се предлага, и в резултат хората са удовлетворени от нея. Според нея подходът да се избира най-евтината застраховка, да се избира без яснота какви са условията, носи сериозни негативи не само за клиентите, но и за компаниите.

Пандемията промени поведението на хората, като това има отражение и върху застрахователния сектор. По време на локдуан намаляват пътно-транспортните произшествия, злополуките и съответно намалява броят на застрахователните събития. Но щетимостта може да се покачи по други линии на бизнес в застраховането. Светла Несторова даде за пример рязкото повишение на щетимостта по животозастраховките, като подчерта, че никога досега не е била толкова висока.  По отношение на здравните застраховки се отчита интересна тенденция – хората са намалили ходенето на лекар за маловажни проблеми, но се е запазило нивото по отношение на по-сериозните здравни проблеми.  

 

Доброволно здравно осигуряване е застраховка за индивидуални клиенти или за цялото семейство. С нея може да се осигурят профилактични прегледи, изследвания и лечение в избрани лечебни заведения. По застраховка допълнително здравно осигуряване клиентите могат да изберат различни пакети, като например подобряване на здравето, предпазване от заболяване, извънболнична медицинска помощ, болнична медицинска помощ, възстановяването на разходи и др.

Начало