Светла Несторова, АБЗ, с коментар за новия здравен модел в предаването „Още от деня“ по БНТ

В предаването „Още от деня“ по БНТ Светла Несторова подчерта, че предложеният модел не е цялата рецепта за българското здравеопазване, защото системата на здравното осигуряване е само един от елементите на системата за здравна грижа в страната.

"Но със сигурност що се отнася да здравното осигуряване, повишаването на конкуренцията и вкарването на пазарен принцип в здравноосигурителния модел би могъл да повиши качеството на услугата и да представлява стъпка напред за пазара." – заяви Несторова – „Новият здравен модел е разумна първа стъпка към слагането на ред във финансите в здравеопазването, но трябва да е последвана от много други.“

Според нея по време на дискусията, организирана от МЗ, са очертани три  ключови посоки на развитие на здравния модел.Първата е готовността на Министерството на здравеопазването да се върви към пълна демонополизация. Втората е готовността  да се направи реално остойностяване на здравните услуги и да се види за какво стигат 5-те милиарда за здравеопазване. Към момента се знае само, че публичният ресурс не е достатъчен да покрие всички плащания в системата, но никой не казва той за какво е достатъчен кое колко струва в тази система. Трето – напълно е запазен моделът на солидарност, който съществува и понастоящем.

По отношение на допълнителните плащания Светла Несторова коментира:  „ Те съществуват и в момента, но попадат в една огромна „сива зона“, където не знаеш защо плащаш, как може да предвидиш какво ще платиш и кой ще го плати. Идеята да се дефинира и остойности основният пакет означава да се прекара много ясно границата какво е покрито и оттук хората да имат яснота какво не е покрито. Така те ще могат да преценят дали искат да закупят допълнително покритие. В момента такава яснота няма. Когато отидеш в болница, нямаш яснота какво ще се наложи да платиш допълнително.“

 

Вижте цялото интервю.

Начало