Светла Несторова, член на УС на АБЗ, се срещна с ученици от НТБГ по повод Деня на застрахователя

С бъдещи застрахователи – ученици от Националната търговско-банкова гимназия в София – се срещна Светла Несторова на професионалния празник на гилдията 1 октомври. Пред гостите от АБЗ и училищното ръководство гимназистите изнесоха презентации за историята на застраховането в България и в света.

„Застраховането е много „човешка“ дейност, то се прави от хора за хора“–  така Светла Несторова обясни смисъла и същността на застраховането на гимназистите. То е  безкрайно интересна материя, защото покрива и е свързано с всички елементи на човешкия живот. Затова и в едно застрахователно дружество работят хора с различни професионални профили – лекари, инженери, юристи, математици.  Светла Несторова сподели и едно основно изискване към всеки, който иска да се занимава със застраховане – да се работи с любопитство, интерес и страст, защото в застраховането няма рутина.

Срещата с гимназистите, изучаващи застрахователна дейност, е първата стъпка в установяване на трайно сътрудничество на АБЗ с Националната търговско-банкова гимназия.

 

Начало