Светла Несторова, член УС на АБЗ: „Дигиталните здравни решения са факт при застрахователите“

Застрахователните компании предлагат дигитални здравни решения на своите клиенти. Те  могат чрез телефона си да си насрочат преглед, чрез геолокация са напътствани как да стигнат до лекаря, и от телефона си дават обратна връзка за прегледа.“ – обясни Светла Несторова пред аудиторията на форума „От болнеолечение към здравеопазване чрез дигитализация“, проведен на 26 септември.  Тя бе сред панелистите на събитието, организирано от Българския клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването. В дискусията,  посветена на дигиталните решения за опазване на общественото здраве, участваха също д-р Даниела Дариткова, председател на здравна комисия към НС, д-р Иван Маджаров, председател на БЛС, Андрей Марков управител на "Сити Клиник Сърдечно-съдов център", д-р Станимир Хасарджиев председател на Национална пациентска организация, проф. Силвия Илиева катедра „Софтуерни технологии“ на СУ.

Целта на форума бе да покаже напредъка в развитието на вече създалата се в сектора здравна екосистема, която създава платформа за колаборация между всички заинтересовани страни в сектора. Дигитални иноватори, стартъп ИТ компании, политици, пациентски организации, застрахователи и фарма индустрия се включиха в дискусии целящи да представят вече развити дигитални решения на българския пазар, които работят с прецизни и структурирани медицински данни, работят за подобряване на медицински услуги и болнични процеси, за достъпа до иновации и нови подходи за лечение, дават възможност за ефективна превенция и диагностика, дистанционно прецизно мониториране, решения които могат да оптимизират административна тежест на всички структури и да създадат ефективно и устойчиво здравеопазване, основано на работа с данни и технологии. 

Събитието събра  над 43 лектори в шест отделни панела и аудитория от 350 човека.Представители на държавните институции, посолства, пациентски и медицински организации, медицински лица, директори на лечебни заведения, предприемачи, иноватори и лидери в дигитализацията на здравеопазването в България и още много заинтересовани страни в сектора участваха в събитието на българския дигитален клъстер.

 

Начало