Светла Несторова пред Investor.bg: Промените в КЗ стабилизираха сектора, но има още много работа

Актуалните теми пред застрахователния сектор коментира Светла Несторова пред Investor.bg в свое интервю от 24 юни 2019 г. Тя подчерта, че секторът излиза от една предизвикателна и успешна година и вече е преполовил следващата такава. "Данните ясно сочат, че  е стабилен и расте значително над темповете на икономиката. Към края на 2018 активите на застрахователите са 5,16% от БВП, а общият премиен приход нараства с 16% спрямо 2017 г." - обобщи Несторова- "В автомобилното застраховане все още има серия от предизвикателства, които са наследство от миналата година. Същото важи и за селскостопанското застраховане, както и за сектор „Отговорности“. По другите линии обаче развитието на пазара е добро. Здравното застраховане расте с бързи темпове, общият премиен приход през 2018 г. е с над 25% по-висок от 2017 г. и е един от основните сегменти, които дърпат личното застраховане напред. Ръст – от около 11% - бележи и инвестиционното животозастраховане."

Вижте цялото интервю тук.

Начало