Три празнични юбилея станаха повод за среща на АБЗ и ученици от Националната търговско-банкова гимназия

 

Три празнични юбилея – 140 години застраховане в България, 30 години от създаването на АБЗ и 110 години от основаването на Националната търговско-банкова гимназия – бяха поводът за среща на АБЗ с над 70 бъдещи застрахователи – ученици от учебното заведение. Пред гостите от АБЗ гимназистите изнесоха презентация за историята на застраховането и развитието на индустрията  в България, за същността на застраховането и ролята на браншовата асоциация.

Застраховането е безкрайно интересна дейност, то е свързано с всички аспекти на човешкия живот и затова в този бизнес намират реализация хора с различни професии и качества. Но това, което ги обединява и което е базово условие за упражняване на тази професия, е човечността.“ – с тези думи се обърна към гимназистите Нина Колчакова, генерален секретар на АБЗ.  Тя посочи, че младите хора с техния съвременен поглед могат да допринесат за развитието на застрахователния бизнес. Нина Колчакова се спря върху актуалното състояние на пазара и разказа за функциите и дейностите на Асоциацията на българските застрахователи.

Поредната среща на АБЗ с гимназистите, изучаващи застрахователна дейност, е израз на политиката на асоциацията за активна работа с младите хора и насърчаването им да поемат по професионалния път на застраховането.

Начало