Търговската политика на ЕС трябва да помага, а не да възпрепятства глобалната конкурентоспособност на европейските фирми

Insurance Europe публикува отговор на консултация, проведена от Европейската комисия, относно прегледа на търговската политика на ЕС.

Европейските (пре) застрахователи играят фундаментална роля за европейската икономика, както чрез защитата, която предоставят на хората и бизнесите, така и чрез инвестициите си. Застрахователните компании са най-големите институционални инвеститори в Европа с над 10 трилиона евро активи под тяхно управление. Така секторът има уникална позиция да допринесе устойчив европейски икономически растеж и може да помогне за финансиране на прехода към нисковъглеродна икономика. Наред с това, застрахователите имат значимо международно присъствие - около една трета от всички международно активни застрахователни групи (IAIGs) са със седалище в ЕС.  Европа е и световният лидер в презастраховането.

В условията на тежка икономическа ситуация и динамично променящ се свят европейските (пре)застрахователи се нуждаят от адекватни регулации на европейски и на международно ниво, за да могат да поддържат своята конкурентоспособност на световната сцена.

Визията на Европейската комисия (ЕК)  за търговията и конкурентоспособността на ЕС е от особено значение за застрахователната индустрия. В тази връзка Insurance Europe дава следните препоръки:

  • ЕК трябва да разглежда глобалната конкурентоспособност като цел при разработването на политиките на ЕС.
  • ЕК и европейските преговарящи по международни споразумения трябва да гарантират, че глобалните стандарти не създават конкурентни недостатъци за европейската индустрия.
  • ЕК следва да участва в диалог с трети държави, за да се подсигури, че пазарните и търговски бариери пред европейските пазарни участници са премахнати и европейската регулаторна система – адекватно призната.
  • С оглед на глобалния характер на темата „устойчиво развитие“ да се насърчава международната координация,  сътрудничество и глобален подход в областта.

 

Начало